ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 3/16 มีดังรายการต่อไปนี้

natural history

แปลว่า ธรรมชาติวิทยาเบื้องต้น, พฤกษศาสตร์และสัตว์ศาสตร์เบื้องต้น

natural magnet

แปลว่า แม่เหล็กธรรมชาติ

natural resins

แปลว่า (เคมี) ยางไม้ธรรมชาติ

natural rubber

แปลว่า ยางธรรมชาติ, ยางดิบ

natural scale

แปลว่า มาตราส่วนเท่ากัน (ในแกนตั้งและแกนนอน)

natural sciences

แปลว่า ธรรมชาติวิทยาเกี่ยวกับต้นไม้ หินแร่ธรณีและเคมีต่างๆ

natural ventilation

แปลว่า การระบายอากาศให้เป็นไปโดยธรรมชาติ เช่นทำช่องรับลมหรือเจาะช่องลมที่ผนัง

natural wool resin

แปลว่า ยางไม้ธรรมชาติ

nautical

แปลว่า ที่ใช้ในการเดินเรือ, เกี่ยวกับทะเล

nautical almanac

แปลว่า ปฏิทินสำหรับใช้ในการเดินเรือ (ปูม)

nautical mile

แปลว่า ไมล์ทะเล, 6080.20 ฟิต = หนึ่งไมล์ทะเลหรือน๊อท 3 ไมล์ทะเล = หนึ่งลีก

naval architect

แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบสร้างเรือรบ

naval brass

แปลว่า (โลหะ) ชื่อทองเหลือง ที่มีส่วนประกอบของดีบุกอยู่บ้างเล็กน้อย ส่วนประกอบแบบธรรมดา ของทองเหลืองชนิดนี้ Cu. 60% Zn 39% Sn 1% มีความต้านทานต่อน้ำทะเลได้ดีที่สุด

nave

แปลว่า บริเวณเป็นที่นั่งของชนในโบสถ์คริตศาสนา

navigation

แปลว่า ทางเดินเรือ, ร่องน้ำเดินเรือ

Navigation analysis

แปลว่า (Software Engineering) a Web engineering action that establishes how a user will navigate between various elements (e.g., content, functions) of a WebApp

navigation lock

แปลว่า ประตูเรือสัญจร : อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ำสำหรับให้เรือผ่านไปมาในบริเวณทางน้ำที่มีระดับต่างกันได้

navvy

แปลว่า เครื่องขุดดิน, คนขุดดินสร้างทาง

navy blue

แปลว่า สีกรมท่า

navy-blue

แปลว่า สีกรมท่า, สีน้ำเงินแก่, สีฟ้าแก่

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ