ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 2/16 มีดังรายการต่อไปนี้

naphthalene

แปลว่า (เคมี) (C10H8) ชื่อสารประกอบเป็นเกล็ดสีขาวเมื่อแยกออกมาจากน้ำมันดำถ่านหิน ใช้ทำลูกเหม็น, ยาฆ่าเชื้อโรค และสีย้อม ฯลฯ

naphthenes

แปลว่า (เคมี) คือ Polymethylene hydrocarbons ซึ่งจะพบมากในน้ำมันปิโตรเลี่ยม

naples yellow

แปลว่า สีเหลือง ได้จากออกไซด์ของตะกั่วกับพลวง

nappe

แปลว่า น้ำที่ไหลล้นฝายโดยพุ่งเป็นแผ่นน้ำที่มีผิวหน้าทั้งด้านบนและด้านล่าง

narcotine

แปลว่า (เคมี) คือ แอลคาลอยด์ของ isoqniuoliue ซึ่งมีในฝิ่น, ลักษณะคล้ายเข็มไม่มีสี, mp. 165 C

narrow

แปลว่า แคบ, จำกัดให้แคบ, แคบเข้า

narrow beam

แปลว่า คานแคบ

narrow bridge

แปลว่า สะพานแคบ

narrow gauge

แปลว่า รางรถไฟแบบแคบ (กว้างน้อยกว่า 1.435 เมตร)

narrows

แปลว่า ช่องแคบ, คอคอด

National fine thread

แปลว่า (เครื่องจักร) เกลียวสลักสากล แบบเดียวกับ National coarse threads แต่เกลียวเบนเส้น เกลียวละเอียดสมัยก่อนเรียกว่า S.A.B. thread

National Special threads

แปลว่า (เครื่องจักร) เส้นเกลียวสากลแบบพิเศษ เช่นเดียวกับเส้นเกลียวสากลปกติ หากแต่มีระดับเกลียวต่างกันอยู่สามแบบ คือ 8 เส้นคาดหรือวงสลักบนสลักมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-6 นิ้ว, 12 เส้นคาดตั้งแต่ 1/2 ถึง 6 นิ้ว, และ 16 เส้นคาด มีขนาด 3/4 ถึง 4 นิ้ว

native copper

แปลว่า (แร่) ทองแดงธรรมชาติ, เป็นทองแดงที่จัดว่าเป็นโลหะชั้นดีเยี่ยม, และส่วนมากใช้ทำวัตถุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

natural

แปลว่า (กระดาษ) สีตามธรรมชาติของสีกระดาษที่เป็นสีที่เกิดจากเนื้อเยื่อ ที่มาทำกระดาษ แต่ก็อาจจะทำเป็นสีเทียมธรรมชาติก็ได้

natural cement

แปลว่า ซีเมนต์ธรรมชาติ ซึ่งต่างกับซีเมนต์ชนิดที่เรียกว่า Portland cement

natural current

แปลว่า กรแสไฟฟ้าปกติหรือธรรมดา

natural drainage

แปลว่า การระบายน้ำตามธรรมชาติ : ดู drainage, natural

natural draught

แปลว่า ลมดูดตามธรรมชาติคือกระแสลมที่ใช้เป่าไฟในเตาหลอมในโรงงาน โดยอาศัยปล่องสูงเป็นทางนำดูดลมผ่านขึ้นไป

natural frequency

แปลว่า ความถี่ธรรมชาติ (ของวัตถุ หรือโครงสร้าง)

natural gas

แปลว่า (เคมี) แก๊สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำมัน จะมีแก๊สธรรมชาติอย่างมากมาย เป็นแก๊สที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ