ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร N

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 15/16 มีดังรายการต่อไปนี้

nuclear weapons

แปลว่า อาวุธปรมาณู

nucleus

แปลว่า จุดศูนย์กลาง, บ่อเกิด, ก้อนสารที่อยู่ตรงกลางของอะตอม หรือปรมาณู, แก่น

nuctear

แปลว่า แก่นในของอะตอม, ตรงกลางของปรมาณู, เกี่ยวกับการประกอบกันของปรมาณูหรืออะตอม

nugget

แปลว่า ทองคำที่ขุดขึ้นมาจากดิน

nuisance

แปลว่า ความรำคาญ

numb-fish

แปลว่า ปลาไฟฟ้า

number

แปลว่า จำนวน, ตัวเลข, เลขที่, บ้านเลขที่

number 1

แปลว่า (การพิมพ์) หมายถึงกระดาษชนิดดีที่สุด

number drills

แปลว่า ดอกสว่านตามเบอร์ต่าง ๆ, ดอกสว่านขนาดเล็กจะมีเลขนัมเบอร์ตั้งแต่ 1 ถึง 80 กับบอกขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางเป็นจำนวนพัน ๆ ในหนึ่งนิ้ว เช่น No.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.228 นิ้ว No.80 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.0135 นิ้ว

number-plate

แปลว่า ป้ายเลขทะเบียนรถ

number-plate illumination lamp

แปลว่า โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ

numbered

แปลว่า มีจำนวนจำกัด

numbering machine

แปลว่า เครื่องตีหมายเลข (เช็คหรือตั๋ว ฯลฯ)

numberless

แปลว่า นับจำนวนไม่ได้, นับไม่ถ้วน

numerable

แปลว่า สามารถนับได้

numerals

แปลว่า ตัวเลข เช่น ตัวเลขอาระบิค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ตัวเลขโรมัน I, V, X, L, C, D, M

numerator

แปลว่า เศษของส่วน, เลขส่วน

numerical inferiority

แปลว่า จำนวนน้อยกว่า

numerical superiority

แปลว่า จำนวนมากกว่า

numismatics

แปลว่า วิชาการเกี่ยวกับการศึกษา เงิน เหรียญ เหรียญตราสมัยโบราณ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ