ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร M

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร M

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/44 มีดังรายการต่อไปนี้

M.

แปลว่า (เคมี) สัญลักษณ์ของ Metel = โลหะ

M.C.P.S., mcps หรือ mc/x

แปลว่า (ไฟฟ้า) อักษรย่อของ megacycles per second = หน่วยวัดความถี่ของคลื่นวิทยุต่อวินาที

m.p.h.

แปลว่า อักษรย่อของคำว่า miles per hour = (เท่านั้น) ไมล์ต่อชั่วโมง

M.S.

แปลว่า อักษรย่อของคำว่า moter - vessel = เรือยนต์

Ma.

แปลว่า (เคมี) สัญลักษณ์ของ masursium = โลหะธาตุแท้ชนิดหนึ่ง

macadam

แปลว่า มวลหินขนาดเดียวสำหรับปูทาง

macadamised road

แปลว่า (วิศวโยธา) ถนนที่ถมอิฐหักหรือหินเป็นชั้นๆ หนาประมาณ 6-10 นิ้ว แล้วราดน้ำมันดิน(ยางมะตอย) ทับข้างบน

macdadamize

แปลว่า ดาดด้วยหิน, โรยด้วยหิน, ลงหินแล้วราดน้ำเพื่อให้เกาะกัน

macdamization

แปลว่า วิธีโรย หรือดาด (ถนน) ด้วยหิน, การโรยหินแล้วราดน้ำเพื่อให้หินเกาะกัน

mace

แปลว่า ดอกจันทเทศ; คธา

mach

แปลว่า หน่วยวัดความเร็วของจรวดและเครื่องบิน (หนึ่งมัค เท่ากับหนึ่งเท่าของความเร็วของเสียง คือ 1,181 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

machinable

แปลว่า อาจจะใช้ไสหรือกลึงด้วยเครื่องจักรได้

machine

แปลว่า เครื่องจักร หรือเครื่องกล เช่น เครื่องกลึง เครื่องไส, ไสหรือกลึงด้วยเครื่องจักร

machine drawimg

แปลว่า แบบแปลนกลศาสตร์ของเครื่องจักร หรือแผนผังส่วนของเครื่องจักร ที่เขียนอัตราส่วนลงไว้อย่างละเอียด

machine drilling

แปลว่า (เครื่อง) การเจาะด้วยเครื่องจักร

machine glazed

แปลว่า กระดาษเคลือบมันหน้าเดียว

machine gun

แปลว่า ปืนกล

machine man

แปลว่า (การพิมพ์) ช่างแท่น, ช่างพิมพ์ ผู้ควบคุมหน้าแท่นพิมพ์

machine Mixer

แปลว่า เครื่องจักรผสมปูนซีเมนต์ เป็นเครื่องจักรหมุนถังเหล็ก ที่มีส่วนผสม ทราย, หิน, ปูน, น้ำ ให้คลุกเคล้าเข้ากัน

machine molding

แปลว่า (โรงหล่อ) การหล่อวัตถุด้วยเครื่องจักร โดยใช้เครื่องจักรที่ประกอบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้งานนี้

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ