ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร L

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร L

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/36 มีดังรายการต่อไปนี้

L

แปลว่า ข้อต่อที่หักมุมรูปตัวแอล

L.

แปลว่า ข้อต่อท่อ ซึ่งหักงอเป็นรูปตัวแอล (L) หรือข้อศอก, ไม้ท้าวแขน, เหล็กท้าวแขน

lab

แปลว่า คือ laboratory = ห้องทดลอง

lab dovetail

แปลว่า ข้อต่อตามลิ้นชัก แบบหางเหยี่ยวเพื่อซ่อนรอยต่อทางด้านหน้า

lab joint

แปลว่า การต่อโดยบากไม้เข้าประกบเกยทับกัน

lab, laboratory

แปลว่า ห้องทดลองวิทยาศาสตร์, ห้องวิทยาศาสตร์

Label

แปลว่า คิ้วสันกำแพง [ช่างก่อสร้าง]; ป้าย [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]

label moulding

แปลว่า บัวหยดน้ำเหนือประตูหน้าต่าง

label paper

แปลว่า (การทำกระดาษ) กระดาษปิดฉลาก

label stop

แปลว่า ลวดลายปูนปั้นตอนปลายสุดของบัวน้ำหยด มักปั้นเป็นรูปคน, สัตว์

labile

แปลว่า (เคมี) ไม่แน่นอนอาจเปลี่ยนแปลงได้

Labor and Material Payment Bond

แปลว่า สัญญาผูกมัดว่าผู้รับเหมาจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่นำมาใช้ในงานให้ครบ

labor saving

แปลว่า วัตถุที่ช่วยประหยัดแรงงาน และเวลา

laboratory

แปลว่า ห้องทดลอง, ห้องวิทยาศาสตร์

laboratory assistant

แปลว่า ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

laboratory, lab

แปลว่า ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

Labour

แปลว่า แรงงาน

labour charge

แปลว่า ค่าแรงงาน, ค่าแรงกรรมกร

labour, labor

แปลว่า งาน, แรงงานกรรมการ, ทำงาน

labour-saving machine

แปลว่า เครื่องทุ่นแรง ที่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ เช่น เครื่องคว้าน เครื่องขุด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ