ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร K

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร K

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 2/9 มีดังรายการต่อไปนี้

keep up

แปลว่า (การพิมพ์) การพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด

keeper

แปลว่า ปลอกอัดแหวนสลัก

keeping room

แปลว่า ห้องเก็บของ, ห้องในเรือชั้นใน

kellastone

แปลว่า (สถาปัต) การพอกผนังด้วยปูนซะทัคโค แล้วแต่งให้เรียบเสมอกัน

Kelly Ball

แปลว่า (Concrete Engineering) A device for determining the consistency of fresh concrete. It is sometimes used as an alternative to the slump test.

kelly bar

แปลว่า แกนนำร่องตุ้มตอกเข็ม

Kelvin

แปลว่า นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. 1824 - 1907)

Kelvin scale

แปลว่า วิธีวัดความร้อนและสีนับจาก 273.16 องศาเซนติเกรด

kennel

แปลว่า บ้านสุนัข

kentledge or cantledge

แปลว่า น้ำหนักกดยัน (งานทดสอบเข็ม)

Kerb

แปลว่า ขอบกั้น [โยธา]; ขอบ [ช่างก่อสร้าง]

kerb (curb)

แปลว่า ขอบ

kerb (or curb)

แปลว่า ขอบกั้น, คันหิน,คันขอบถนน

kerf

แปลว่า รอยตัดของเลื่อย

kern

แปลว่า เคอร์น

Kerogen

แปลว่า (Environmental Engineering) A fossilized organic material present in oil shale and some other sedimentary rocks.

kerosene

แปลว่า น้ำมันก๊าด

Ketones

แปลว่า (Environmental Engineering) Organic compounds with two hydrocarbon groups bonded to a carbonyl group.

Key

แปลว่า สลัก, ลิ่ม, กุญแจ [ช่างก่อสร้าง]; ลิ่ม, กุญแจ [ยานยนต์]; แป้นอักษร [การพิมพ์]; ลิ่มดาย [อุตสาหกรรมเหล็ก]; แกน, ลิ่ม [ป่าไม้]; สันเดือย [ของหลอดสุญญากาศ] [อิเล็กทรอนิกส์]; สลัก, ลิ่ม [ไฟฟ้ากำลัง]; แป้น, กุญแจ, ป้อน, หลัก [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]; แป้นกด, คีย์, ปุ่มกด [ไฟฟ้าสื่อสาร]

key bolt

แปลว่า สลักลิ่มชนิดมีเกลียว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ