ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร J

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร J

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

J

แปลว่า สัญญลักษณ์ของคำว่า Joule (จูล) หน่วยวัดแรงงานเท่ากับงานที่กระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ทำหนึ่งวินาที

Jack

แปลว่า แม่แรง [ช่างก่อสร้าง]; แม่แรง, เต้ารับรูเดียว [ยานยนต์]; เต้ารับรูเดียว, แจ็ก [วิชาถ่ายภาพ]; แจ็ก [ไฟฟ้าสื่อสาร]; เต้ารับ[รูเดียว] [คอมพิวเตอร์]; เต้ารับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ]

jack arch

แปลว่า ซุ้มคูหาแบบเรียบ ๆ ซุ้มแบน

jack block

แปลว่า รอกชักเสาขึ้นลง

jack engine

แปลว่า เครื่องยนต์หรือเครื่องกลไฟขนาดเล็ก

jack handle

แปลว่า คันหมุนเลื่อนแม่แรง

jack knife

แปลว่า มีดพับ

jack leveling

แปลว่า (โรงงาน) เครื่องปรับระดับ (ปกติเป็นเครื่องแบบแม่แรง สะกรูเล็ก) บนเครื่องจักรใส

jack plane

แปลว่า กบบรรทัด , กบไสไม้หน้าหยาบ

jack rafter

แปลว่า จันทันสั้น ๆ ในหลังคาแบบปั้นหยา

jack screw

แปลว่า แม่แรง

jack tip

แปลว่า ปลายสำหรับเสียบหูโทรศัพท์

jack up

แปลว่า ใช้แม่แรงหนุนหรือยก

jack, arch

แปลว่า (ก่ออิฐ) ซุ้มคูหาเรียบๆ แบบสามัญ

jack, electric

แปลว่า รูเสียบปลั๊กหูโทรศัพท์

jack, hydraulic

แปลว่า (โรงงาน) เครื่องกลไกที่ใช้ยกวัตถุหนัก โดยอาศัยแรงกดอัดของวัตถุเหลว หรือน้ำมันจากกำลังของลูกสูบ

jack, plane

แปลว่า (งานช่างไม้) กลไสไม้ชนิดไสหยาบ

jack-staff

แปลว่า เสาธง

jacked pile

แปลว่า เสาเข็มติดตั้งโดยใช้แม่แรงกด

Jacket

แปลว่า ซอง, ชั้นหุ้มน้ำ [วิชาถ่ายภาพ]; เปลือกนอก [ไฟฟ้ากำลัง]; ปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ]

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ