ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร I

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร I

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/30 มีดังรายการต่อไปนี้

I

แปลว่า สัญญลักษณ์ของคำว่า "กระแสไฟฟ้า" (electric current)

I beam

แปลว่า เหล็กรูปคล้ายอัษร I เป็นเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง

I-armature

แปลว่า อามาเจอร์ที่มีแกนเป็นรูปตัว I หรือตัว H

I-beam

แปลว่า เหล็กคานรูปตัวอักษร I

I-head engine

แปลว่า (รถยนต์) เครื่องยนต์ลูกสูบยืนหรือเครื่องยนต์ใช้ลิ้นบนหัวสูบ

I-section

แปลว่า รูปตัดเป็นรูปตัว I เช่น คานรูปตัว I

I.B.A. = (Institute of British Architects)

แปลว่า สมาคมสถาปนิกอังกฤษ

I.C.E.

แปลว่า ย่อมาจาก Institute of Civil Engeers = สมาคมวิศวกรโยธา

I.C.E. = (Instatite of Civil Engineers)

แปลว่า สมาคมนายช่างวิศวกรรม

Ia, ia metal

แปลว่า โลหะผสมของทองแดงกับนิเกิ้ลที่ฝังอยู่ในตัวเครื่องมือที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าช่วยให้มีประสิทธิภาพของอุณหภูมิต่ำของการต้านทาน

iandmark

แปลว่า หลักปักปันเขตที่ดิน, วัตถุอันเป็นที่หมาย

ICC Rules of Arbitration

แปลว่า กฎอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้านานาชาติ

ice machine

แปลว่า เครื่องจักรทำน้ำแข็ง

ice wool

แปลว่า ไหมพรมที่ใช้ในการถัก ลัษณะเส้นเป็นมัน

iceboat

แปลว่า เรือสำหรับแล่นบนน้ำแข็ง

iconoscope

แปลว่า (โทรทัศน์) หลอดภาพ

ideal gas

แปลว่า แกสแท้, แกสบริสุทธิ์

identical electrode cell

แปลว่า เซลล์แบตเตอรี่ ซึ่งมีขั้วไฟฟ้าบวกและลบโดยโลหะชนิดเดียวกัน

identification light

แปลว่า (เครื่องบิน) ไฟสีที่เปิดอยู่ทางส่วนท้าย ของเครื่องบินในตอนกลางคืน

identification plate

แปลว่า แผ่นโลหะหรือป้ายเล็กๆ แสดงรายการรูปพรรณและคุณสมบัติในการใช้ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แผ่นป้ายบอกอัตรากำลังแรงม้า และขนาดของเครื่องยนต์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ