ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร G

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร G

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/30 มีดังรายการต่อไปนี้

G

แปลว่า กราวิทัต

g8,u

แปลว่า ( เคมี ) น้ำยาทาฟิลม์ถ่ายรูป

gabion

แปลว่า เกเบียน, กล่องหินลวดตาข่าย

gabions

แปลว่า กระชุ : กล่องทำด้วยลวดเหล็ก, หวาย, หรือไม้ไผ่ สำหรับใส่หิน กรวด วางป้องกันตลิ่งหรือนำมาเป็นฝายชั่วคราว

gable

แปลว่า จั่ว

gable frame

แปลว่า โครงรูปจั่ว

Gable Mechanism

แปลว่า เมคคานิซึมแบบจั่วเกเบิล

gable molding

แปลว่า (สถาปัตย) แนวคิ้วที่ตกแต่งบนผนังหน้าจั่ว

gable roof

แปลว่า หลังคาจั่ว

gable wall

แปลว่า ผนังจั่ว ผนังซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นจั่ว

gable-board

แปลว่า ปั้นลม

gable-end

แปลว่า หน้าจั่ว

gable-moulding

แปลว่า แนวคิ้วที่ตกแต่งบนผนังหน้าจั่ว

gable-roof

แปลว่า หลังคาจั่ว, หลังคาที่มุงเป็นสันแหลมแบบหลังคาบ้านไทย

gadget

แปลว่า (วิศว) เครื่องประกอบชิ้นเล็กชิ้นน้อย

gaff

แปลว่า เสาตีนใบของเรือ

gaggers

แปลว่า (โรงหล่อ) เหล็กกั้น ใช้ยันทรายแบบให้แน่นอยู่กับที่

gain

แปลว่า รอยเจาะ, รอยบาก [ป่าไม้]; อัตราการขยาย [ไฟฟ้าสื่อสาร]

gain time

แปลว่า ยึดเวลา, ประวิงเวลา

galaxi

แปลว่า ทางช้างเผือก, กลุ่มดาว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ