ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร F

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร F

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 50/50 มีดังรายการต่อไปนี้

furnitured house

แปลว่า บ้านเช่าที่มีเครื่องเรือนพร้อม

furrow

แปลว่า รอยทาง, ร่องดินที่ถูกไถ, ไถ, ทำเป็นร่อง

furrow irrigation

แปลว่า การให้น้ำแบบร่องคู : ดู irrigation, furrow

further notice

แปลว่า หนังสือบอกกล่าวเพิ่มเติม

fuse

แปลว่า ลวดตะกั่วที่ใช้กับไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟช๊อด และถ้ากระแสมากเกินควร ลวดตะกั่วจะชิงละลายก่อน, ขนวนระเบิด, ละลาย, หลอม

fuse alloy

แปลว่า โลหะจำพวกดีบุกกับตะกั่วผสมกันทำเป็นฟิวส์, กล่องฟิวส์

fuse classification

แปลว่า การแบ่งประเภทของฟิวส์ตามลักษณะแห่งการใช้

fuse wire

แปลว่า (ไฟฟ้า) สายลวดฟิวซ์ ทำขึ้นจากโลหะผสม ซึ่งหลอมละลายอุณหภูมิต่ำ

fused knife switch

แปลว่า สวิทช์ตัดฟิวส์หรือกระแสไฟของเยนเนอเรเตอร์

fusee

แปลว่า สายชนวน

fusibility

แปลว่า ลักษณะหลอมละลายของฟิวซ์โลหะ

fusible

แปลว่า ละลาย, หลอมได้

fusible alloy

แปลว่า โลหะผสมที่หลอมละลายได้ง่าย ใช้ทำฟิวส์

fusible alloys

แปลว่า (เคมี) โลหะผสมซึ่งละลายได้ในอุณหภูมิที่จำกัดให้

fusible plug

แปลว่า จุกอุดรูเพดานเตาหม้อน้ำ เป็นจุกทำด้วยด้วยโลหะอ่อน หลอมละลายได้ง่าย เป็นจุกป้องกันความเสียหายในขณะที่หม้อน้ำแห้งลง จุกนี้จะละลายเปิดรูเพดาน ปล่อยไอหรือน้ำพ่นลงมาดับไฟในตทันที

fusing of house circuit

แปลว่า การใช้ฟิวส์สำหรับวงจรกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้าน

fusing point

แปลว่า จุดหลอมละลาย อุณหภูมิที่ทำให้โลหะหรือโลหะผสมละลายเหลวลงได้

fusion welding

แปลว่า การเชื่อมโดยการหลอมละลาย

fustic

แปลว่า (ไม้) ไม้ของต้นไม้เขตเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ใช้ทำสีย้อมเหลือง

fuxe block

แปลว่า กระเบื้องครอบฟิวส์, กล่องฟิวส์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ