ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร F

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร F

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 2/50 มีดังรายการต่อไปนี้

facilitate

แปลว่า ช่วยให้ดำเนินงานง่ายขึ้น หรือสะดวกขึ้น, ทำให้คล่องแคล่ว

Facility

แปลว่า สิ่งอำนวยความสะดวก

facing

แปลว่า วัตถุสำหรับฉาบหรือโรยหน้า

facing brick

แปลว่า อิฐฉาบหน้า

facing colour

แปลว่า สีฉาบหน้า

facing lime

แปลว่า ปูนขาวฉาบหน้า

Facsimile

แปลว่า ภาพเหมือนต้นแบบ [วิชาถ่ายภาพ]: โทรสาร [ไฟฟ้าสื่อสาร]; โทรภาพ, โทรสาร, ภาพเหมือนต้นแบบ [การพิมพ์]

factor

แปลว่า ตัวคูณหรือตัวหาร, ส่วนที่คูณกันขึ้นเป็นจำนวน เช่น 10 มีแฟคเตอร์หรือตัวคูณ คือ 2 กับ 5 , เหตุ, กรณี, ปัจจัย

factor of safety

แปลว่า อัตราส่วนปลอดภัย

Factoring

แปลว่า (Software Engineering) a technique that distributes control and work in a top-down manner within a software architecture (used a part of structured analysis)

factory

แปลว่า โรงงาน

factory of safety

แปลว่า อัตรากำหนดที่เผื่อไว้เพื่อความปลอดภัย

Facultative

แปลว่า (Environmental Engineering) A group of microorganisms which prefer or preferentially use molecular oxygen when available, but are capable of suing other pathways for energy and synthesis if molecular oxygen is not available.

fade colour

แปลว่า สีตก สีเลือน

fade in

แปลว่า (โทรทัศน์) แสดงภาพถ่ายให้ค่อย ๆ จางหายไป (ภาพในจอ)

fade resistant colour

แปลว่า สีทนแดดทนแสง ไม่ตกไม่เลือนง่าย

fade-colour

แปลว่า สีตก, สีเลือน

fade-resistant colour

แปลว่า สีทนแดดหรือทนแสงไม่ตกง่ายๆ

Fading

แปลว่า ซีดจาง [การพิมพ์ ]: สีซีด [สีและวาร์นิช]: [ไฟฟ้าสื่อสาร]

faggot

แปลว่า (โรงตีเหล็ก) เหล็กเผาที่รีดเป็นรูปแท่งหรือเป็นแผ่น

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ