ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร F

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร F

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/50 มีดังรายการต่อไปนี้

f number

แปลว่า (ถ่ายรูป) จำนวนเลขแสดงขนาดของความกว้าง ในการเปิดเลนซ์ถ่ายภาพ f = fecal length = ระยะของจุดรวมแสง เช่น f 4.5, f 6.6

F-head engine

แปลว่า เครื่องยนต์เรือนลูกสูบมีรูปคล้ายอักษร F เป็นเครื่องยนต์แบบที่ใช้กันน้อย (ให้สังเกตจากภาพ)

f.o.b.

แปลว่า ย่อมาจากคำเต็มว่า free on board คือ ผู้ขายออกค่าขนส่งให้จนถึงลงเรือสินค้าหรือถึงรถบรรทุก

faathom

แปลว่า หน่วยการวัดเท่ากับ 6 ฟุต หรือ 1.828 เมตร

fabric

แปลว่า เนื้อผ้า, โครงตึก

fabric reinforcement

แปลว่า เหล็กตะแกรง

fabrocate

แปลว่า ประดิษฐ์ ขึ้น, ทำขึ้น, ก่อสาน

facade

แปลว่า ด้านหน้าของตึกหรืออาคาร

façade

แปลว่า ด้านหน้าของตึกหรืออาคาร

face

แปลว่า ด้านหน้า, หน้า, แต่งพื้นหน้า (ของถนน หรือผนัง), หน้ากว้าง, ฉาบหน้า, หน้าปัทม์เครื่องวัด

face brick

แปลว่า อิฐดีใช้ก่อกำแพงด้านหน้า อิฐฉาบหน้า

face hammer

แปลว่า ค้อนแต่งผิวหน้าอิฐหยาบ ปลายข้างหนึ่งแบนทื่อ ปลายข้างหนึ่งมีคมตัด

face lathe

แปลว่า (เครื่องจักร) เครื่องกลึงหน้าราบ หรือกลึงปาดหน้า สำหรับใช้กลึงผิวหน้ากว้างของวัตถุ

face mark

แปลว่า เครื่องหมายทำไว้บนผิวของไม้

face plate

แปลว่า แผ่นจานกลมที่ติดอยู่กับแกนหมุนบนแท่นกลึงโลหะ

face plate, face chuck

แปลว่า แผ่นจานเหล็กกลม ที่ติดอยู่กับแกนหมุนบนแท่นกลึง มีช่องสวมวัตถุที่จะกลึง อาจจะใช้ด้ามจับยึดหรือสลักเกลียวกวดยันให้แน่น

face to face

แปลว่า หันหน้าเข้าหากัน

facebrick

แปลว่า (สถาปัตย, ก่ออิฐ) อิฐชั้นดีซึ่งใช้ก่อกำแพงด้านหน้า

facet

แปลว่า พื้นหน้าเหลี่ยมเพชรที่เจียรไนแล้ว

facia

แปลว่า ป้ายหน้าร้าน แผ่นป้ายติดหน้าปัดภายในรถ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ