ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร E

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร E

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 3/29 มีดังรายการต่อไปนี้

eccentric

แปลว่า ระยะเฉศูนย์ [โยธา]: ลูกเบี้ยวจาน, -เยื้องศูนย์กลาง [ยานยนต์]

eccentric rod

แปลว่า (เครื่องกลไก) คันลูกเบี้ยว

eccentricity

แปลว่า ภาวะเยี้องศูนย์ [อุตสาหกรรมเหล็ก]: ระยะเคลื่อน [สำรวจ]

ecentric

แปลว่า ลูกเบี้ยว (เครื่องจักร), หมุนหรือเดินไปตามทางซึ่งไม่กลม

ecentricity

แปลว่า ระยะเยื้องศูนย์

echinus

แปลว่า (สถาปัตย) บัวหรือคิ้วประดับฝาผนัง (บางทีก็เรียกว่า cgg - and - dart -molding)

echo

แปลว่า เสียงสะท้อน [ช่างก่อสร้าง]: สัญญาณสะท้อน [ไฟฟ้าสื่อสาร]: สัญญาณเสียงสะท้อน [สำรวจ]

echo sounder

แปลว่า เครื่องหยั่งความลึกของน้ำด้วยเสียงสะท้อน : ใช้หาความลึกของน้ำ โดยการวัดช่วงเวลาระหว่างการส่งสัญญาณคลื่นเสียง หรือสัญญาณคลื่นอุลตราโซนิกลงไปในน้ำกับเวลาที่สัญญาณนั้นสะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นท้องน้ำ

eclips or the moon

แปลว่า จันทคราส

Ecology

แปลว่า (Environmental Engineering) The study of living organisms and their environment or habitat.

economic

แปลว่า เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

economic speed

แปลว่า (การบิน) อัตราความเร็วที่ประหยัดเชื้อเพลิง

economics

แปลว่า เศรษฐศาสตร์, เศรษฐกิจ

economiser

แปลว่า ตัวประหยัดน้ำมัน [ศัพท์พลังงาน, ยานยนต์]

economizer

แปลว่า (เครื่องกลไก) เครื่องประหยัดเช่นประหยัดเชื้อเพลิง

economy

แปลว่า วิธีประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่

Ecosystem

แปลว่า (Environmental Engineering) An organism or group of organisms and their surroundings. The boundary of an ecosystem may be arbitrarily chosen to suit the area of interest or study.

ecterior

แปลว่า ภายนอก, ข้างนอก

eddy

แปลว่า น้ำวน, ลมวน, วน

eddy curlent

แปลว่า กระแสไฟฟ้าไหลสลับหรือวน ซึ่งทำให้เกิดความต้านทาน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ