ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร E

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร E

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 29/29 มีดังรายการต่อไปนี้

Extra Payment

แปลว่า ค่าจ้างเพิ่มเติม (จากปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มขึ้น)

extractor

แปลว่า เครื่องถอนหรือถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักร โดยวิธีอัดหรือดูด

extrados

แปลว่า สันโค้ง, แนวโค้งทางด้านนอกของซุ้มโค้ง

extramural

แปลว่า ซึ่งอยู่นอกรั้ว หรือนอกกำแพง

Extraordinary Member

แปลว่า สมาชิกวิสามัญ

Extras

แปลว่า งานเพิ่มเติม

extreme

แปลว่า จุดไกลที่สุด, ปลายสุด, (อากาศหนาวหรือร้อน) จัดที่สุด

extreme pressure

แปลว่า พลังอันสุดขีด,กำลังอัดอย่างเต็มที่

Extreme programming

แปลว่า (Software Engineering) an agile process model that emphasizes scenario-based planning, incremental delivery, refactoring, pair programming and continuous testing.

eye bolt

แปลว่า สลักเกลียวหัวทำเป็นห่วง สำหรับใช้เกี่ยวยกหรือแขวน

eyebolt

แปลว่า สลักเกลียวห่วง

eyelet

แปลว่า รูสำหรับร้อยเชือก

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ