ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 47/47 มีดังรายการต่อไปนี้

dynamite

แปลว่า ดินระเบิด ซึ่งทำด้วยไนโตรกลีซเซอริน ใช้สำหรับระเบิดเขาเพื่อย่อยหิน

dynamo

แปลว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

dynamo adjusting link

แปลว่า ที่ปรับแต่งระยะตั้งหรือวางของไดนาโม

dynamo bracket

แปลว่า ฐานรองรับไดนาโม, เท้าแขนรองรับไดนาโมในเครื่องยนต์

dynamo case

แปลว่า ตัวเรีอนหรือเปลือกหุ้มนอกของไดนาโม

dynamo electric motor

แปลว่า (ไดนาโม อีเลคทริค มอเตอร์)

dynamo pivot collar

แปลว่า ปลอกแกนหมุนไดนาโม

dynamo pole changer

แปลว่า ที่สับเปลี่ยนทางเดินของกระแสไฟจากไดนาโม

dynamo regulator

แปลว่า ที่ตัดตอนกระแสไฟในไดนาโม

dynamo-electric motor

แปลว่า เครื่องยนต์ทำไฟฟ้า

dynamometer

แปลว่า (ไฟฟ้า) เครื่องวัดจำนวนของพลังงาน หรือแรงม้าของเครื่องจักร

dynamotor

แปลว่า เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟสลับเป็นไฟตรง โดยวิธีพัดคอยล์แยกจากกันแต่มีทุ่นอามาเชอร์และสนามแม่เหล็กเพียงอย่างละอัน หรือ เรียกว่ารวมไดนาโมสองลูกเป็นลูกเดียวกัน

dyne

แปลว่า หน่วยวัดแรง เท่ากับน้ำหนักที่ถูกทำให้เคลื่อนไปในหนึ่งเซ็นติเมตรต่อน้ำหนักหนึ่งกรัม ในเวลา 1 วินาที

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ