ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 3/47 มีดังรายการต่อไปนี้

darby

แปลว่า เครื่องมือฉาบปูน มีที่จับ 2 มือ ขนาด 7" x 42"

Darde-let thread

แปลว่า เกลียวสลักแบบฝรั่งเศสซึ่งมีมุม 29 ดีกรี เป็นเกลียวที่มีหน้าตัดค่อย ๆ เรียวลงทำให้ล็อคได้ในตัวเอง

dark blue

แปลว่า สีน้ำเงินแก่ กรมท่า

dark room

แปลว่า ห้องมืดล้างฟิล์มถ่ายรูป

darkish

แปลว่า ค่อนข้างดำ

dash

แปลว่า (รถยนต์) แผงกั้นระหว่างเครื่องยนต์ตอนหน้ารถกับที่นั่งผู้ขับ; (การพิมพ์) เส้นขีดยาวแยกอักษัในระหว่างข้อความ

dash board

แปลว่า เชิงชาย

dash-light

แปลว่า หลอดไฟเล็กๆ หน้าปัทม์หรือที่แผงโลหะติดตั้งหน้าปัทม์

Dashboard

แปลว่า แผงหน้าปัด [ยานยนต์]: เชิงชาย [ช่างก่อสร้าง]

dashboard instrument

แปลว่า แผงติดตั้งหน้าปัดต่าง ๆ ตรงหน้าของผู้ขับ ซึ่งประกอบด้วยหน้าปัดบอกอัตราเร่ง, น้ำมัน, เครื่องวัดต่าง ๆ ฯลฯ

data

แปลว่า ข้อมูล

Data design

แปลว่า (Software Engineering) an activity that translates the data model developed during analysis into implementable data structures

Data dictionary

แปลว่า (Software Engineering) a database that contains definitions of all data items defined during analysis; see also, Requirements dictionary

Data flow diagram (DFD)

แปลว่า (Software Engineering) a modeling notation that represents a functional decomposition of a system

Data modeling

แปลว่า (Software Engineering) an analysis method that models data objects and their relationships

Data objects

แปลว่า (Software Engineering) an input or output that is user visible

Data warehouse

แปลว่า (Software Engineering) a large, independent database that has access to databases that serve many different applications that are required by a business

Date for Substantial Completion

แปลว่า วันที่งานแล้วเสร็จเพียงพอที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้ประโยชน์ในสาระสำคัญได้ หมายถึงวันที่งานแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด คงเหลือแต่งานเล็กๆน้อยๆ ที่ผู้รับจ้างจะเข้ามาทำการแก้ไขได้ในขณะที่เจ้าของงานใช้สิ่งปลูกสร้างอยู่ โดยไม่รบกวนผู้ใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ

date of termination

แปลว่า วันที่บอกเลิกสัญญา

datum

แปลว่า ระดับอ้างอิง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ