ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร D

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 2/47 มีดังรายการต่อไปนี้

Damascus steel

แปลว่า เหล็กดีมีลายเป็นเส้นๆ มาจากเมืองดามาคัส (บางทีก็เรียก damask steel)

damask

แปลว่า ชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่งจากดามัสกัสในซีเรีย ในศตวรรษที่ 12 พวกสมัยกลางใช้ทำม่าน มีลวดลายหลายแบบ ถึงปลายศตวรรษที่ 17 ทำขึ้นในอิตาลี ฝรั่งเศสและอังกฤษ

dammar

แปลว่า ยางไม้ชนิดหนึ่งคล้ายชันยาเรือ เป็นยางที่ได้จากไม้พันธุ์ สนเอเชีย, ออสเตรเลีย และในอเมริกาใต้, ใช้ทำพวกยาขัดมันหรือชักเงา, ละลายได้ในแอลกฮอล์ร้อน ๆ ในเบ็ฯซีนโคลโรฟอร์ม หรืออีเธ่อร

damp

แปลว่า ชื้น

damp proof course

แปลว่า แผ่นกันชื้น, แผ่นวัสดุบรรจุไว้ภายในผิวก่อสร้างเพื่อกันชื้น

damp proofing

แปลว่า (ก่ออิฐ) การป้องกันความชื้นผนังกำแพง โดยใช้วัตถุที่ทำให้ทึบกันมิให้ความชื้นผ่านเข้าไปได้

damp-proof course

แปลว่า ชั้นกันชื้น

damp-proof membrance

แปลว่า แผ่นเยื่อกันชื้น

damp-proof membrane

แปลว่า แผ่นเยื่อกันชื้น

damper

แปลว่า เครื่องช่วยทุ่นแรงของแหนบในการรองน้ำหนักความสะเทือนของตัวรถ (เช่นโช๊คอั้บ), เครื่องช่วยกันสะเทือน หรือกระตุกของเพลารถ, เครื่องป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้ากระตุก

damping coil

แปลว่า (ไฟฟ้า) ขดคอย์ลถ่วงกระแสไฟฟ้าซึ่งติดอยู่กับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Galvanometer

Dancer

แปลว่า ลูกกลิ้งปรับความตึง(กระดาษม้วน) [การพิมพ์]: ไม้ขันชะเนาะ [ป่าไม้]

dancing steps

แปลว่า ชั้นบันไดเวียน ซึ่งมีลูกนอนบันไดลึกกว่าธรรมดา

dandelion metal

แปลว่า (โลหะ) ชื่อโลหะผสมชนิดหนึ่ง ใช้ทำเป็นโลหะธาร เป็นโลหะผสมตะกั่ว 72 เปอร์เซ็นต์ พลวง 18 เปอร์เซ็นต์ และดีบุก 10 เปอร์เซ็นต์

dandy mark

แปลว่า ลายน้ำในเนื้อกระดาษ

dandy roll

แปลว่า ลูกกลิ้งทำลายน้ำในกระดาษ ซึ่งติดอยู่ในเครื่องจักรผลิตกระดาษ

danger

แปลว่า อันตราย, ไม่ปลอดภัย

dangle

แปลว่า ห้อยแกว่งไปแกว่งมา

Daniell cell

แปลว่า (ไฟฟ้า) หม้อสะสมวงจรไฟฟ้าแบบวงจรสมบูรณ์ เป็นหม้อแบบเดียวกับหม้อแบตเตอรี่ที่มีกำเนิดไฟฟ้าในตัวเอง เหมือนถ่านไฟฟ้าที่ใช้ในวิทยุ

dapasit

แปลว่า กองดินทราย, ตะกอน, ดินทรายที่ถูกพัดมากองไว้, พัดมลงมานอนก้น (ทะเล)

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ