ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร C

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร C

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/87 มีดังรายการต่อไปนี้

c clamp

แปลว่า ปากกาจับหนีบวัตถุ รูปตัว c

C scroll

แปลว่า (เครื่องเรือน) ลวดลายสลักรูปแบบตัว C ซึ่งเป็นแบบฝรั่งเศส

C washer

แปลว่า (กลไก) วงแหวนรูปตัว C คือทางข้าง ๆ เปิดอ้า เพื่อสะดวกแก่การทอดหรือเลื่อนออกจาสลักโดยมิต้องคลายหัวน๊อตเกลียวตัวเมียออกจนหมด บางทีก็เรียกวงแหวนของเกลียวตัวเมียนี้ว่า slotted washer หรือ open washer

C-stage resins

แปลว่า ยางไม้ที่อยู่ในอันดับ Castage คือยางที่ไม่สามารถจะหลอมได้และไม่ละลายในน้ำ ยางในสภาพนี้บางทีเรียกว่า Reside

C.

แปลว่า (เคมี) สัญลักษณ์ของ Carbon = ถ่าน

C.O.D.

แปลว่า อักษรย่อของ collect on delivery = พัสดุเก็บเงินปลายทาง

Ca.

แปลว่า (เคมี) สัญลักษณ์ของ calaium = ธาตุปูน

cab

แปลว่า รถรับจ้าง, รถ

cabane

แปลว่า (การบิน) โครงพยุงปีกที่ลำตัวของเครื่องบิน

cabin

แปลว่า กระท่อม, ห้องส่วนตัวภายในเรือโดยสาร

cabin hook

แปลว่า (เครื่องเรือน) ตะขอเกี่ยวเล็ก ๆ ที่ติดบานประตูในการสร้างตู้ ฯลฯ

cabinet

แปลว่า ห้องเล็ก, ตู้เก็บของ, โต๊ะเขียนหนังสือมีลิ้นชัก

cabinet details

แปลว่า การขยายส่วนห้องเล็ก

cabinet maker

แปลว่า ช่างไม้ครุภัณฑ์

cabinet scraper

แปลว่า เหล็กขูดผิวไม้ให้เรียบ ใช้ในงานครุภัณฑ์

cabinet work

แปลว่า งานต่อตู้โต๊ะและเตียง, งานช่างไม้ฝีมือละเอียด

cable

แปลว่า เคเบิล

cable drum

แปลว่า หลอดม้วนสายเคเบิล

cable joint

แปลว่า ข้อต่อของสายไฟหรือสายเคเบิล

cable laid rope

แปลว่า (วิศว) เชือกพรวน, เชือกที่ฟั่นรวมกันหลายๆ เส้น ทำเป็นเชือกเส้นเดียว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ