ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร B

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร B

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/62 มีดังรายการต่อไปนี้

B battery

แปลว่า (ไฟฟ้า) หม้อไฟฟ้าที่ใช้ในวิทยุ ซึ่งมีกำลังโวลเตจสูงและแอ็มแปร์ต่ำ

B Elevation

แปลว่า (english) The bottom level of the boiler firebox where two oil guns are located. The oil guns are used if the boiler needs extra steam while on oil fire.

B. battery

แปลว่า (ไฟฟ้า) แบตเตอรี่ที่มีความดันกระแสไฟ คือ โวลทิจสูง และแอมแพต่ำ

B. Eng.= Bachcelor of Engineering

แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต

B.E.= Bachelor of Engineering

แปลว่า ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต

B.T.U.

แปลว่า ย่อมาจากคำว่า British Thermal Unit = หน่วยวัดความร้อน คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 14 ปอนด์ มีอุณภูมิเปลี่ยนไป 1 องศาฟาเรนไฮน์

B.X.

แปลว่า (ไฟฟ้า) ชื่อที่วงการใช้เรียก สายเคเบิ้ลหุ้มเกราะอ่อน

BA

แปลว่า (english) Batch Anneal

baariron

แปลว่า เหล็กเส้น

baarograph

แปลว่า (การบิน) เครื่องบันทึกความกดดันของอากาศโดยอัตโนมีติ

Babbitt

แปลว่า (english) An antifriction metal alloy used for bearing inserts;made of tin,antimony,lead and copper.

Babbitt metal

แปลว่า โลหะผสมชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยดีบุก 50 ส่วน ทองแดง 2 ส่วน และแร่พลวง 4 ส่วน ใช้ทำเป็นโลหะบุฝาประกับเพลาของเครื่องจักรที่ต้องใช้ความเสียดสีมาก

back

แปลว่า (หนังสือ) การเย็บสันหนังสือ, (หนัง) หนังสัตว์ที่ได้มาจากส่วนหลังของมีน กล่าวว่ามีคุณสมบัติดีกว่าส่วนอื่น

back - stairs

แปลว่า บันไดหลัง

back and roast oven

แปลว่า เตาอบ และปิ้ง ใช้ในครัวสมัยใหม่

back band

แปลว่า ลวดบัวปิดรอยต่อระหว่างผนังกับกรอบหน้าต่างหรือประตูทางด้านนอก

back door

แปลว่า ประตูหลังบ้าน

Back Draft

แปลว่า (english) Reverse taper which would prevent removal of a pattern from a mold or a core from a corebox.

back electro motive force

แปลว่า แรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้าต้านกลับ

Back End

แปลว่า (english) 1) Usually refers to the entry end of process lines. 2) The outside lap 2) of the produced coil, or the inside lap of the consumed coil.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ