ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร A

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร A

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/47 มีดังรายการต่อไปนี้

A

แปลว่า อนันยอุณหภูมิ

A Coatings

แปลว่า (English) Coatings on hot-dipped galvanized steels processed to convert the coating completely to zinc-iron alloys; dull gray in appearance, have no spangle, and after proper preparation, are well suited for painting.

A Elevation

แปลว่า (English) The top level of the boiler firebox where four oil guns are located. The oil guns are used to produce steam and maintain pressure while the boiler is on oil fire.

a pair of stairs

แปลว่า บันไดที่ทำเป็นตอนหรือทอดหนึ่ง, บันไดหนึ่งทอดถึง apair of steps บันไดหนึ่งทอดถึง one pair back ห้องชั้นบนข้างหลังที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง one pair front ห้องชั้นสองข้างหน้าที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง (ถ้าเป็นห้องชั้นสามข้างหน้าใช้ two pair front หรือชั้นสี่ ใช้ tree pair back front)

A Sheet Metal Screw

แปลว่า (english) Sheet metal screws with (a) sharp-pointed ends; and (b) fewer threads per inch than type AB screws; and (c) deeper threads with bettere gripping power than type AB. The industrial Fasteners Institue incorrectly labes type A an “obsolete” thread though it is universally preferred in 18-8 stainless over type AB, especially by the marine industry.

A.C.

แปลว่า อักษรย่อขอคำว่า Alternating Current = กระแสไฟสลับ

A.C. = alternating current

แปลว่า ไฟฟ้ากระแสสลับ

A.C.petrol pump

แปลว่า ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง A.C. (หรือที่เรียกกันว่า ปั๊ม A.C. ทำหน้าที่ดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังบรรจุส่งไปยังคาบูเรเตอร์ ปั๊ม A.C.ตั้งอยู่ระหว่างกลางของท่อน้ำมันจากถังไปสู่ตัวคาบูเรเตอร์)

A.G.C. Systems

แปลว่า (Automatic Gauge Control) Hydraulic or electric system that supplies the force to the A.G.C. roll force cylinders.

A.I.C.B.= Associate of the Institute of Civil Engineers

แปลว่า สมาคมวิศวกรโยธา

A.W.G.(Amarican wire gauge)

แปลว่า มาตรฐานของลวดสายไฟฟ้าของอเมริกัน

AAC - Autoclaved Aerated Concrete

แปลว่า (Concrete Engineering) Exceptionally lightweight precast concrete with high thermal qualities and fire resistence. Suitable for cutting with ordinary hand tools. Mix design is composed of portland cement, sand or siliceous material, lime, gypsum, finely powdered aluminum, and water. Initial mix is a combination of portland cement, sand, lime and gypsum to produce a slurry. Finely powdered aluminum mixed into a paste is added prior to placement into large, rail-like forms. The finely powdered aluminum reacts with the alkaline components of the cement and lime to produce hydrogen gas, which increases the volume approximately five times producing a uniformly, dispersed cellular structure. Units are cut to required shape. Units are placed in an autoclave, an enclosed pressurized chamber, and steam cured at 3500 F. Approximately 80% of the ultimate volume consists of air voids.

AB Srews

แปลว่า (english) Sheet metal screws with pointed ends similar to type-A screws and thread dimensions similar to type-B. Type AB screws are seldom used in stainless.

abacus

แปลว่า ส่วนยอดสุดของหัวเสา

abasorbent cotton

แปลว่า สำลี

abat-vent

แปลว่า บานเกล็ดทำไว้ที่ผนังด้านนอ เพื่อให้แสงและอากาศเข้าแต่กันลม

abeam

แปลว่า ตามขวางหรือทางข้างของเรือ

aberration

แปลว่า ความคลาด [สำรวจ, วิชาถ่ายภาพ]

abfarad

แปลว่า หน่วยวัดความจุของกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวคอนเดนเซอร์

abrasion

แปลว่า การสึกกร่อน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ