คันจ้อง

แปลว่า

ชื่อร่มกั้นแดดชนิดหนึ่งทำด้วยผ้า เรียก ฮ่มจ้อง อย่างว่า เชื้อชาติจ้องคันก่องกะยังหุบ บาดห่าชาตาหลุบหลูบลงคือจ้อง บาดห่าชะตาขึ้นขวางคือขอนก้เลยล่อง คาดชิล้มหยุมหญ้าบ่ฟัง (กลอน).

คำอ่าน

คันจ้อง

รูปภาพประกอบ

คันจ้อง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : คันจ้องบทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น