คำแพง

แปลว่า

ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่

คำอ่าน

คำ - แพง

รูปภาพประกอบ

คำแพง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : คำแพงบทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น