คำแพง

แปลว่า

ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่

คำอ่าน

คำ - แพง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : คำแพง


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คำแพง