ควย (ควาย)

แปลว่า

ควาย

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : ควย (ควาย)


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ควย (ควาย)