ขอบคุณหลายๆเด้อ

แปลว่า

ขอบคุณมากๆนะ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : ขอบคุณหลายๆเด้อ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณหลายๆเด้อ