ขอบคุณหลายๆเด้อ

แปลว่า

ขอบคุณมากๆนะ

คำอ่าน

ขอบ -คุณ - หลาย- หลาย - เด้อ

รูปภาพประกอบ

ขอบคุณหลายๆเด้อ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : ขอบคุณหลายๆเด้อบทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น