ฮิ

แปลว่า

เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกมาก, ไม่ถูกใจ, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ

คำอ่าน

ฮิ

รูปภาพประกอบ

ฮิ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่

อีสาน 108 : ฮิบทความที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น