ภาษาอีสาน - หมวด ว

(หน้า 1/2)

 • วจีกรรม

  แปลว่า
  การพูด การกระทำทางวาจา (ป. วจีกมฺม).
  คำอ่าน
  วะ - จี - กำ

  999+
  views

 • วนะ

  แปลว่า
  ป่าไม้ ดง.
  คำอ่าน
  วะ-นะ

  261
  views

 • วรรณกรรม

  แปลว่า
  งานหนังสือ.
  คำอ่าน
  วัน - นะ - กำ

  731
  views

 • วสี

  แปลว่า
  ผู้ชำนะตนเอง ผู้สำรวมอินทรีย์ ผู้ตัดกิเลส ผู้ชำนาญ (ป.).

  315
  views

 • วันแถ

  แปลว่า
  วันที่พระปลงผมเรียก วันแถ เดือนหนึ่งข้างแรมปลงวันแรม ๑๔ ค่ำ ข้างขึ้นปลงวันขึ้น ๑๔ ค่ำ ปัจจุบันปลงเดือนละครั้ง คือปลงในวันขึ้น ๑๔ ค่ำของทุกเดือน วันปลงผมเรียก วันแถ มื้อแถ ก็ว่า.
  คำอ่าน
  วัน - แถ

  761
  views

 • วันแฮม

  แปลว่า
  วันพระจันทร์เริ่มอับแสงไปโดยลำดับ นับตั้งแต่แรม ๑ ค่ำไปจนถึงแรม ๑๕ ค่ำ เรียก วันแฮม การจะทำพิธีมงคลใดๆ เช่น ปลูกเฮือนขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบวชทำบุญบ้านหรืองานฉลอง โบราณมักเลือกเอาวันข้างขึ้น เพราะวันข้างขึ้นถือว่าเป็นวันเจริญรุ่งเรือง.
  คำอ่าน
  วัน - แฮม

  999+
  views

 • วันโลกาวินาส

  แปลว่า
  วันเสีย วันอาภัพ วันอัปมงคล เรียก วันโลกาวินาส วันโลกาวินาสโบราณให้โฉลกไว้ดังนี้ ทิตย์สี่สัน จันทร์หกฐาน คารสิบสุด พุธสามทัศ พฤหัสแปด ศุกร์เก้า เสาร์หนึ่ง จะทำการอันเป็นมงคลใดๆ ให้เว้นวันโลกาวินาส (ประเพณี).
  คำอ่าน
  วัน - โล - กา - วิ - นาด

  999+
  views

 • วับวับ

  แปลว่า
  อาการกวักมือไวๆ เรียก กวักมือวับวับ เดินเร็วๆ เรียก ย่างวับวับ.
  คำอ่าน
  วับ - วับ

  999+
  views

 • วัปปะ

  แปลว่า
  การหว่านพืช (ป.).
  คำอ่าน
  วับ - ปะ

  626
  views

 • วัมมิก

  แปลว่า
  จอมปลวก (ป. วมฺมิก).
  คำอ่าน
  วำ - มิก

  298
  views

 • วัย

  แปลว่า
  เขตอายุ ระยะของอายุ (ป.ส. วย).
  คำอ่าน
  ไว

  586
  views

 • วัยรุ่น

  แปลว่า
  วัยย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาว.
  คำอ่าน
  ไว - รุ่น

  856
  views

 • วัยวุฒิ

  แปลว่า
  ความเป็นผู้ใหญ่โดยอายุ (ป. วยวุฑฺฒิ).
  คำอ่าน
  วัย - ยะ - วุด

  977
  views

 • วัลลภ

  แปลว่า
  คนสนิท ผู้ชอบพอ คนโปรด คนรัก (ป.ส.).
  คำอ่าน
  วัน - ลบ

  999+
  views

 • วัลลี

  แปลว่า
  เถาวัลย์ เครือเถา ไม้เถา (ป.ส.) อย่างว่า เล็งฟากฟ้าคือนาคลายวัลลิ์ ลางตัวแปรม่ายเมียงเมิลซ้าย ชะพึบพร้อมคุชสิงห์ฉันย่าง บางเคี่ยนย้ายดูดั่งกินรอน (ฮุ่ง)..
  คำอ่าน
  วัน - ลี

  999+
  views

 • วาด

  แปลว่า
  แบบแผน บุคลิก
  คำอ่าน
  วาด

  521
  views

 • วาด

  แปลว่า
  ร่างลวดลายหรือการเขียนรูป อย่างว่า คือดั่งพรหมวาดไว้แมนฟ้าฮูปเดียว (กา).
  คำอ่าน
  วาด

  764
  views

 • วินาศกรรม

  แปลว่า
  การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินของศัตรู.
  คำอ่าน
  วิ - นาด - สะ - กำ

  999+
  views

 • วิปัสสนากรรมฐาน

  แปลว่า
  อุบายเรืองปัญญาเมื่อเจริญสมถกรรมฐานแล้ว กิเลส ๓ จะลดน้อยถอยลง แต่ก็ไม่หมดสิ้นไปจากใจ ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่ออีก คือ ยกขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ อริยสัจ ๔ ปฎิจจสมุปบาท ๑๒ ขึ้นมาพิจารณาอีก จนให้เห็นขันธ์ ๕ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย วิราคะหายความกำหนัด วิมุตติความหลุดพ้น วิสุทธิความหมดจดกายและจิต ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ พระนิพพาน กิเลส ๓ คือ ราคะ โทสะ และโมหะไม่เกิดอีก.
  คำอ่าน
  วิ - ปัด - สะ - นา - กำ

  999+
  views

 • วิภู

  แปลว่า
  ผู้ครอง พระเจ้าแผ่นดิน (ป.ส.).
  คำอ่าน
  วิ-พู

  303
  views