ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ล

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ล

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ลอย

แปลว่า ว่าย

ลัน

แปลว่า เครื่องมือดักปลาไหล มีลักษณะคล้ายแจกัน มีไส้ในสำหรับใส่เหยื่อทำจากไม้ไผ่สานมีรูปร่างสวยงาม ใช้สำหรับดักปลาไหลโดยเฉพาะ กู้อีจู้, สุ่มดักปลาไหล, ตุ้มใส่ปลาไหล, ไซดักปลาไหล, อีจู้ ก็เรียก

ลายตาแหลวห้อ

แปลว่า ลายเฉลว

ลายต่าง

แปลว่า แตกต่างอย่างสิ้นเชิง หรือ เปลี่ยนแปลงไป

ลำลี่ ลำไล

แปลว่า เซ้าซี้ มากเรื่อง

ลึ่ง

แปลว่า คุ้นเคย

ลื่นความ

แปลว่า ไม่เชื่อฟัง

ลุน

แปลว่า ภายหลัง

ลุนหมู่

แปลว่า ทีหลังเพื่อน

ลุ้ย

แปลว่า อาการที่น้ำไหลช้าๆ เรียก น้ำไหลลุ้ยลุ้ย ยุ้ยยุ้ย ก็ว่า.

ลูกกก

แปลว่า ลูกคนโต

ลูกหล้า

แปลว่า ลูกคนสุดท้อง

ลูกหล้า

แปลว่า ลูกคนสุดท้อง.

เลาะ

แปลว่า 1. แวะรายทาง, เตร็ดเตร่ไปเรื่อย 2. เลียบไปตามชายฝั่ง

แลน

แปลว่า วิ่ง

แลนหัน

แปลว่า วิ่งเร็ว

โลง

แปลว่า หีบสำหรับบรรจุศพ.

โลด

แปลว่า เลย ทีเดียว ไปเลย เรียก ไปโลด กินเลย เรียก กินโลด ทำเลย เรียก เฮ็ดโลด อย่างว่า เลื่อนเลื่อนฟ้าไหลหลีกดารา พุ้นเยอ ทังหลายเลยพร่ำแลงนอนพร้อม แม้งหนึ่งสูรย์เคี่ยนขึ้นบัวระพาใสส่อง คอนขี่ม้าไปพร้อมโลดคราว (ฮุ่ง).

โล่ง

แปลว่า พูดคล่องเรียก เว้าโล่ง ไม้ที่ผ่าง่ายไม่เสี้ยวเรียก ไม้โล่ง คิดออกซอกเห็นเรียก โล่งอกโล่งใจ หายใจสะดวกเรียก หันใจโล่ง ทางตรงเรียก ทางโล่ง อย่างว่า เมืองเมืองม้าอานคำห้างหิ่ง ทางโล่งเท้าขวางกว้างฮอดปะกัน (ฮุ่ง).

โล้งโค้ง

แปลว่า เขาควายที่ใหญ่และงองุ้มเรียก เรียก เขาโล้งโค้ง อย่างว่า บวชแต่น้อยบ่ฮู้แห่งคลองคหัสถ์ ผัดแต่ในคลองธรรมบ่อวดโตกะพอฮู้ บวชแต่น้อยบ่เห็นฮอยหมู่ แม่เห็นแต่บักโล้งโค้งหมูผู้หนวดยาว (บ.) อย่าได้โสกาดิ้นนำงาช้างเพิ่น ไห้ต่อเขาโล้งโค้งควายเถ้าแห่งเฮา (กลอน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ