ภาษาอีสาน - หมวด ล

(หน้า 1/1)

 • ลอย

  แปลว่า
  ว่าย
  คำอ่าน
  ลอย

  633
  views

 • ลัน

  แปลว่า
  เครื่องมือดักปลาไหล มีลักษณะคล้ายแจกัน มีไส้ในสำหรับใส่เหยื่อทำจากไม้ไผ่สานมีรูปร่างสวยงาม ใช้สำหรับดักปลาไหลโดยเฉพาะ กู้อีจู้, สุ่มดักปลาไหล, ตุ้มใส่ปลาไหล, ไซดักปลาไหล, อีจู้ ก็เรียก
  คำอ่าน
  ลัน, ลั้น

  999+
  views

 • ลายตาแหลวห้อ

  แปลว่า
  ลายเฉลว
  คำอ่าน
  ลาย - ตา - แหลว - ห้อ

  849
  views

 • ลายต่าง

  แปลว่า
  แตกต่างอย่างสิ้นเชิง หรือ เปลี่ยนแปลงไป
  คำอ่าน
  ลายต่าง

  999+
  views

 • ลำลี่ ลำไล

  แปลว่า
  เซ้าซี้ มากเรื่อง
  คำอ่าน
  ลำ - ลี่ ลำ - ไล

  999+
  views

 • ลึ่ง

  แปลว่า
  คุ้นเคย
  คำอ่าน
  ลึ่ง

  999+
  views

 • ลื่นความ

  แปลว่า
  ไม่เชื่อฟัง
  คำอ่าน
  ลื่น - ความ

  999+
  views

 • ลุน

  แปลว่า
  ภายหลัง
  คำอ่าน
  ลุน

  999+
  views

 • ลุนหมู่

  แปลว่า
  ทีหลังเพื่อน
  คำอ่าน
  ลุน - หมู่

  799
  views

 • ลุ้ย

  แปลว่า
  อาการที่น้ำไหลช้าๆ เรียก น้ำไหลลุ้ยลุ้ย ยุ้ยยุ้ย ก็ว่า.
  คำอ่าน
  ลุ่ย

  385
  views

 • ลูกกก

  แปลว่า
  ลูกคนโต
  คำอ่าน
  ลูก - กก

  999+
  views

 • ลูกหล้า

  แปลว่า
  ลูกคนสุดท้อง
  คำอ่าน
  ลูก - หล้า

  999+
  views

 • ลูกหล้า

  แปลว่า
  ลูกคนสุดท้อง.
  คำอ่าน
  ลูกหล้า

  999+
  views

 • เลาะ

  แปลว่า
  1. แวะรายทาง, เตร็ดเตร่ไปเรื่อย 2. เลียบไปตามชายฝั่ง
  คำอ่าน
  เลาะ

  999+
  views

 • แลน

  แปลว่า
  วิ่ง
  คำอ่าน
  แลน

  999+
  views

 • แลนหัน

  แปลว่า
  วิ่งเร็ว
  คำอ่าน
  แลน - หัน

  999+
  views

 • โลง

  แปลว่า
  หีบสำหรับบรรจุศพ.
  คำอ่าน
  โลง

  424
  views

 • โลด

  แปลว่า
  เลย ทีเดียว ไปเลย เรียก ไปโลด กินเลย เรียก กินโลด ทำเลย เรียก เฮ็ดโลด อย่างว่า เลื่อนเลื่อนฟ้าไหลหลีกดารา พุ้นเยอ ทังหลายเลยพร่ำแลงนอนพร้อม แม้งหนึ่งสูรย์เคี่ยนขึ้นบัวระพาใสส่อง คอนขี่ม้าไปพร้อมโลดคราว (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  โลด

  999+
  views

 • โล่ง

  แปลว่า
  พูดคล่องเรียก เว้าโล่ง ไม้ที่ผ่าง่ายไม่เสี้ยวเรียก ไม้โล่ง คิดออกซอกเห็นเรียก โล่งอกโล่งใจ หายใจสะดวกเรียก หันใจโล่ง ทางตรงเรียก ทางโล่ง อย่างว่า เมืองเมืองม้าอานคำห้างหิ่ง ทางโล่งเท้าขวางกว้างฮอดปะกัน (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  โล่ง

  999+
  views

 • โล้งโค้ง

  แปลว่า
  เขาควายที่ใหญ่และงองุ้มเรียก เรียก เขาโล้งโค้ง อย่างว่า บวชแต่น้อยบ่ฮู้แห่งคลองคหัสถ์ ผัดแต่ในคลองธรรมบ่อวดโตกะพอฮู้ บวชแต่น้อยบ่เห็นฮอยหมู่ แม่เห็นแต่บักโล้งโค้งหมูผู้หนวดยาว (บ.) อย่าได้โสกาดิ้นนำงาช้างเพิ่น ไห้ต่อเขาโล้งโค้งควายเถ้าแห่งเฮา (กลอน
  คำอ่าน
  โล้ง - โค้ง

  999+
  views