ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ย

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ย

ภาษาอีสาน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ยถากรรม

แปลว่า ตามกรรม ตามแต่จะเป็นไป (ป.ส. ยถากมฺม).

ยอ

แปลว่า ยก ยกมือเรียก ยอมือ อย่างว่า ยอมือนบขาบกรกลอยไหว้ (สังข์) ชาติที่ยอเงิงไง้ขอนเห็นดูหลาก คันบ่เข็บก็งอดเงี้ยวงูฮ้อยหากมี บ่อย่าแล้ว (กลอน).

ยอย้อง

แปลว่า ยกย่อง

ยังคอยถ่า

แปลว่า ยังคงรอ

ยังบ่อทัน

แปลว่า ยังไม่ทัน

ยากไฮ้

แปลว่า ยากจนไม่มีอะไรจะกิน อย่างว่า ทุกข์ยากไฮ้ให้ได้อยู่นำกัน กลอยมันมีชิค่อยหาเอาเลี้ยง (ภาษิต).

ยางกิ๊นกิน

แปลว่า อากัปกิริยาการเดินมุ่งตรงและเร่งด่วน

ยาม

แปลว่า ฤดู หรือ ช่วงเวลาต่างๆ

ยามสวย

แปลว่า ตอนสาย

ยินสะออน

แปลว่า ซาบซึ้ง ตรึงใจ

ยูง

แปลว่า ต้นพะยูง ไม้พะยูง

ยูแต่ง

แปลว่า ปรุงอาหารด้วยความสะดวกเรียก ยูแต่ง อย่างว่า แม้นว่าของกินล้นเต็มพายูแต่ง บ่ท่อถ้วยแจ่วน้อยนางน้องสู่กิน (หมายุย).

ยู้

แปลว่า ดัน , ผลัก

ย่อน

แปลว่า (สันธาน) เพราะ เหตุ อย่างว่า (กริยา) การขยับตัวขี้นและลงตามจังหวะดนตรี

ย่าง

แปลว่า เดิน

ย่างกาย

แปลว่า เดินผ่าน (กายในที่นี้แปลว่าผ่านไป)

ย่างสาก

แปลว่า เดินผ่าน เดินไปใกล้ๆ ในระยะสายตา

ย่าน

แปลว่า กลัว

ย้อน

แปลว่า (สันธาน) เพราะ เหตุ อย่างว่า (กริยา) การขยับตัวขี้นและลงตามจังหวะดนตรี

ย้าน

แปลว่า กลัว,รู้สึกหวาดสะดุ้ง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ