ภาษาอีสาน - หมวด ย

(หน้า 1/1)

 • ยถากรรม

  แปลว่า
  ตามกรรม ตามแต่จะเป็นไป (ป.ส. ยถากมฺม).
  คำอ่าน
  ยะ - ถา - กำ

  999+
  views

 • ยอ

  แปลว่า
  ยก ยกมือเรียก ยอมือ อย่างว่า ยอมือนบขาบกรกลอยไหว้ (สังข์) ชาติที่ยอเงิงไง้ขอนเห็นดูหลาก คันบ่เข็บก็งอดเงี้ยวงูฮ้อยหากมี บ่อย่าแล้ว (กลอน).
  คำอ่าน
  ยอ

  999+
  views

 • ยอย้อง

  แปลว่า
  ยกย่อง
  คำอ่าน
  ยอ - ย้อง

  999+
  views

 • ยังบ่อทัน

  แปลว่า
  ยังไม่ทัน
  คำอ่าน
  ยัง - บ่อ - ทัน

  999+
  views

 • ยากไฮ้

  แปลว่า
  ยากจนไม่มีอะไรจะกิน อย่างว่า ทุกข์ยากไฮ้ให้ได้อยู่นำกัน กลอยมันมีชิค่อยหาเอาเลี้ยง (ภาษิต).
  คำอ่าน
  ยาก - ไฮ้

  999+
  views

 • ยางกิ๊นกิน

  แปลว่า
  อากัปกิริยาการเดินมุ่งตรงและเร่งด่วน
  คำอ่าน
  ยาง - กิ๊น - กิน

  999+
  views

 • ยาม

  แปลว่า
  ฤดู หรือ ช่วงเวลาต่างๆ
  คำอ่าน
  ยาม

  999+
  views

 • ยามสวย

  แปลว่า
  ตอนสาย
  คำอ่าน
  ยาม - สวย

  999+
  views

 • ยินสะออน

  แปลว่า
  ซาบซึ้ง ตรึงใจ
  คำอ่าน
  ยิน - สะ - ออน

  473
  views

 • ยูง

  แปลว่า
  ต้นพะยูง ไม้พะยูง
  คำอ่าน
  ยู่ง

  658
  views

 • ยูแต่ง

  แปลว่า
  ปรุงอาหารด้วยความสะดวกเรียก ยูแต่ง อย่างว่า แม้นว่าของกินล้นเต็มพายูแต่ง บ่ท่อถ้วยแจ่วน้อยนางน้องสู่กิน (หมายุย).
  คำอ่าน
  ยู-แต่ง

  999+
  views

 • ยู้

  แปลว่า
  ดัน , ผลัก
  คำอ่าน
  ยู้

  999+
  views

 • ย่อน

  แปลว่า
  (สันธาน) เพราะ เหตุ อย่างว่า (กริยา) การขยับตัวขี้นและลงตามจังหวะดนตรี
  คำอ่าน
  ย่อน

  620
  views

 • ย่าง

  แปลว่า
  เดิน
  คำอ่าน
  ย่าง

  999+
  views

 • ย่างกาย

  แปลว่า
  เดินผ่าน (กายในที่นี้แปลว่าผ่านไป)
  คำอ่าน
  ย่าง - กาย

  999+
  views

 • ย่างสาก

  แปลว่า
  เดินผ่าน เดินไปใกล้ๆ ในระยะสายตา
  คำอ่าน
  ย่าง - สาก

  999+
  views

 • ย่าน

  แปลว่า
  กลัว
  คำอ่าน
  ย่าน

  999+
  views

 • ย้อน

  แปลว่า
  (สันธาน) เพราะ เหตุ อย่างว่า (กริยา) การขยับตัวขี้นและลงตามจังหวะดนตรี
  คำอ่าน
  ย่อน

  740
  views

 • ย้าน

  แปลว่า
  กลัว,รู้สึกหวาดสะดุ้ง
  คำอ่าน
  ย้าน

  740
  views

 • โยโส

  แปลว่า
  อวดดี เย่อหยิ่ง จองหอง.
  คำอ่าน
  โย-โส

  273
  views