ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ภ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ภ

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ภัณฑูกรรม

แปลว่า การปลงผม (ป. ภณฺฑุกมฺม).

ภาชน์ข้าว

แปลว่า ถาดใส่อาหาร

เภสัชกรรม

แปลว่า การปรุงยา.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ