ภาษาอีสาน - หมวด ฟ

(หน้า 1/1)

 • ฟังความ

  แปลว่า
  เชื่อฟัง
  คำอ่าน
  ฟัง - ความ

  682
  views

 • ฟันเฮือ

  แปลว่า
  ขุดถากไม้ให้เป็นเรือ
  คำอ่าน
  ฟั่น-เฮื่อ

  761
  views

 • ฟุ้ง

  แปลว่า
  ลอยขึ้น
  คำอ่าน
  ฟุ้ง

  999+
  views

 • ฟ้ง

  แปลว่า
  กระเด็นไป
  คำอ่าน
  ฟ้ง

  999+
  views

 • ฟ้าว

  แปลว่า
  รีบ
  คำอ่าน
  ฟ้าว

  999+
  views

 • ฟ้าฮ้อง

  แปลว่า
  เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ เรียก ฟ้าฮ้อง.
  คำอ่าน
  ฟ้าฮ้อง

  504
  views