ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฟ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฟ

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ฟังความ

แปลว่า เชื่อฟัง

ฟันเฮือ

แปลว่า ขุดถากไม้ให้เป็นเรือ

ฟุ้ง

แปลว่า ลอยขึ้น

ฟ้ง

แปลว่า กระเด็นไป

ฟ้าว

แปลว่า รีบ

ฟ้าฮ้อง

แปลว่า เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ เรียก ฟ้าฮ้อง.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ