ค้นหาภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฝ

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ฝิงไฟ

แปลว่า ผิงไฟ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ