ภาษาอีสาน - หมวด บ

(หน้า 1/3)

 • บริกรรม

  แปลว่า
  สวด ท่องบ่น เสกเป่า ตกแต่ง กำหนดใจ นวดฟั้น ฉาบทา เช่น สวดคาถาท่องบ่นมนต์ เป็นต้น.
  คำอ่าน
  บอ - ริ - กำ

  999+
  views

 • บัก

  แปลว่า
  คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่ากว่า
  คำอ่าน
  บัก

  999+
  views

 • บักนัด

  แปลว่า
  สับปะรด
  คำอ่าน
  บัก - นัด

  999+
  views

 • บักนาว

  แปลว่า
  มะนาว
  คำอ่าน
  บัก-น่าว

  999+
  views

 • บักพริก

  แปลว่า
  พริก หมายถึงทั้งพริกสดและพริกแห้ง
  คำอ่าน
  บัก-พริก

  999+
  views

 • บักมี่

  แปลว่า
  ขนุน
  คำอ่าน
  บัก - มี่

  999+
  views

 • บักสีดา

  แปลว่า
  ฝรั่ง (ผลไม้)
  คำอ่าน
  บัก-สี-ดา

  999+
  views

 • บักสีลา

  แปลว่า
  ทับทิม
  คำอ่าน
  บัก-สี-ล่า

  999+
  views

 • บักหำ

  แปลว่า
  ไอ้หนู
  คำอ่าน
  บัก - หำ

  999+
  views

 • บักหำน้อย

  แปลว่า
  เด็กผู้ชาย
  คำอ่าน
  บัก - หำ - น้อย

  999+
  views

 • บักหูด

  แปลว่า
  มะกรูด (ผลไม้)
  คำอ่าน
  บัก-หูด

  999+
  views

 • บักเขียบ

  แปลว่า
  น้อยหน่า (ผลไม้)
  คำอ่าน
  บัก-เขียบ

  999+
  views

 • บักเขือเทศ

  แปลว่า
  มะเขือเทศ
  คำอ่าน
  บัก-เขือ-เทศ

  883
  views

 • บักแงว

  แปลว่า
  คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือนลิ้นจี่แต่ลูกเล็กประมาณองุ่น เนื้อด้านในเหมือนเนื้อเงาะแต่รสชาติเหมือนลิ้นจี่ รสชาติเปรี้ยวนำหวาน เมล็ดเหมือนเงาะ
  คำอ่าน
  บัก-แง่ว

  999+
  views

 • บัดว่า

  แปลว่า
  ถึงที ถึงคราว คำที่คล้ายกัน บาดว่า
  คำอ่าน
  บัด-วา

  999+
  views

 • บัพพาชนียกรรม

  แปลว่า
  กรรมที่สงฆ์ทำแก่ภิกษุที่จะพึงขับไล่ (ป. ปพฺพาชนียกมฺม).
  คำอ่าน
  บับ - พา - ชะ - นี - ยะ - กำ

  742
  views

 • บาดว่า

  แปลว่า
  ถึงที ถึงคราว คำที่คล้ายกัน บัดว่า
  คำอ่าน
  บาด-วา

  999+
  views

 • บิ

  แปลว่า
  แกะ
  คำอ่าน
  บิ

  506
  views

 • บิออก

  แปลว่า
  แกะออก
  คำอ่าน
  บิ - ออก

  355
  views

 • บืน

  แปลว่า
  เสือกไป ไสไป คืบไป ใช้อกเสือกไป เรียก บืน เช่น งูบืน ปลาบืน อย่างว่า มันหากเหลือแฮงแล้วปลาบืนยามเดือนสี่ เงี่ยงกะหลุ้ยคุยกะล้มปานนั้นว่าบ่บืน (กลอน).
  คำอ่าน
  บืน

  999+
  views