ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร บ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร บ

ภาษาอีสาน - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

บริกรรม

แปลว่า สวด ท่องบ่น เสกเป่า ตกแต่ง กำหนดใจ นวดฟั้น ฉาบทา เช่น สวดคาถาท่องบ่นมนต์ เป็นต้น.

บัก

แปลว่า คําเรียกชายที่เสมอกันหรือต่ำกว่า

บักนัด

แปลว่า สับปะรด

บักนาว

แปลว่า มะนาว

บักพริก

แปลว่า พริก หมายถึงทั้งพริกสดและพริกแห้ง

บักมี่

แปลว่า ขนุน

บักสีดา

แปลว่า ฝรั่ง (ผลไม้)

บักสีลา

แปลว่า ทับทิม

บักหำ

แปลว่า ไอ้หนู

บักหำน้อย

แปลว่า เด็กผู้ชาย

บักหุ่ง

แปลว่า มะละกอ

บักหูด

แปลว่า มะกรูด (ผลไม้)

บักเขียบ

แปลว่า น้อยหน่า (ผลไม้)

บักเขือเทศ

แปลว่า มะเขือเทศ

บักแงว

แปลว่า คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือนลิ้นจี่แต่ลูกเล็กประมาณองุ่น เนื้อด้านในเหมือนเนื้อเงาะแต่รสชาติเหมือนลิ้นจี่ รสชาติเปรี้ยวนำหวาน เมล็ดเหมือนเงาะ

บัดว่า

แปลว่า ถึงที ถึงคราว คำที่คล้ายกัน บาดว่า

บัพพาชนียกรรม

แปลว่า กรรมที่สงฆ์ทำแก่ภิกษุที่จะพึงขับไล่ (ป. ปพฺพาชนียกมฺม).

บาดว่า

แปลว่า ถึงที ถึงคราว คำที่คล้ายกัน บัดว่า

บิ

แปลว่า แกะ

บิออก

แปลว่า แกะออก

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ