ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร น

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร น

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

นวังคสัตถุศาสน์

แปลว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า มีองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยา กรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัมภูตธรรม เวทัลละ (ป.).

นั่งหม่อหม่อ

แปลว่า นั่งริมๆ

นำไป

แปลว่า ตามไป

นิติกรรม

แปลว่า การกระทำโดยเจตนาให้ตรงตามกฎหมาย.

นิรโทษกรรม

แปลว่า การยกโทษให้ผู้ทำผิดไม่ได้รับโทษตามกฎหมาย.

น้องงัว

แปลว่า ส่วนที่เป็นรกของวัว เวลาที่วัวตกลูกหรือคลอดลูก คนอีสานนำมาทำอาหารเมนูหลายหลาย เช่น อ่อม ต้ม ย่าง ลวกจิ้ม ต้มเปื่อย เป็นต้น ถือว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากและมีราคาแพง

น้องวัว

แปลว่า ส่วนที่เป็นรกของวัว เวลาที่วัวตกลูกหรือคลอดลูก คนอีสานนำมาทำอาหารเมนูหลายหลาย เช่น อ่อม ต้ม ย่าง ลวกจิ้ม ต้มเปื่อย เป็นต้น ถือว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากและมีราคาแพง

น้ำขี้สีก

แปลว่า น้ำโสโครก

เนาะ

แปลว่า เป็นคำพูดชักชวน เช่น ไปนำกันเนาะ กินนำกันเนาะ เป็นคำที่ใช้ยืนยัน เช่น อีหลีล่ะเนาะ แปลว่า ก็จริงน่ะสิ

เนื้อแดดเดียว

แปลว่า อาหารอีสานที่ทำจากเนื้อวัว หมักด้วยเกลือ น้ำปลา แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง สามารถนำไปทำอาหารำได้ทั้งทอด และย่าง

แนมเบิ่ง

แปลว่า มองดู

แนวใด๋

แปลว่า แบบไหน

ใน

แปลว่า เม็ด, เมล็ด, เมล็ดพืช, เมล็ดพันธุ์

ไน

แปลว่า 1.)เครื่องปั่นฝ้าย เรียก ไน หลา ก็ว่า 2.)ชื่อสุนัขป่าจำพวกหนึ่ง เรียก หมาใน หมาจิ้งจอก หมาจิกจอก ก็ว่า.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ