ภาษาอีสาน - หมวด ท

(หน้า 1/1)

 • ทรง

  แปลว่า
  มีครรภ์เรียก ทรงคัพ อย่างว่า นางก็ทรงคัพได้หลายเดือนจวนประสูติ ก็บ่มีเหตุฮ้อนการฮ้ายเหยื่องใด (กลอน) มีธรรม เรียก ทรงธรรม อย่างว่า เมื่อนั้นปรางคำคลุ้มทรงธรรมคนิงมาก เห็นฮุ่งยามยอดแก้วเทียวใช้ชาติพระองค์ (สังข์).
  คำอ่าน
  ทรง

  999+
  views

 • ทัวระกรรม

  แปลว่า
  การทำให้ได้รับความลำบาก เช่น ถูกฆ่าตีบีท์โบยเกือบจะเอาชีวิตไว้ไม่รอด เรียก ทัวระกรรม.
  คำอ่าน
  ทัว - ระ - กำ

  999+
  views

 • ทั่วทีปทั่วแดน

  แปลว่า
  ทั่วพื้นที่ ครบทุกพื้นที่ ทั่วทวีป ทั่วทุกดินแดนก็ว่าได้
  คำอ่าน
  ทั่ว - ทีบ - ทั่ว - แดน

  999+
  views

 • ทางพี้

  แปลว่า
  ทางนี้
  คำอ่าน
  ทาง - พี้

  760
  views

 • ทารุณกรรม

  แปลว่า
  การกระทำอย่างโหดร้าย (ส.).
  คำอ่าน
  ทา - รุน - นะ - กำ

  806
  views

 • ท่งนา

  แปลว่า
  ทุ่งนา
  คำอ่าน
  ท่ง - นา

  999+
  views

 • ท่อใด๋

  แปลว่า
  เท่าไหร่
  คำอ่าน
  ท่อ - ใด๋

  999+
  views

 • ท้าว

  แปลว่า
  คำแทนใช้นำหน้าเรียกคน
  คำอ่าน
  ท้าว

  999+
  views

 • เทิง

  แปลว่า
  บน เหนือ สูง บนเรือนเรียก เทิงเฮือน อย่างว่า ขุนอยู่ล้อมหลายชั้นลุ่มเทิง (สังข์) ภูธรขึ้นเมือเทิงโรงราช (ฮุ่ง) พระบาทชี้เชิญราชเมือเทิง (กา) ยนยนย้ายชามลายเลียนสาด เหลือแต่ห้องโฮงฮ้านลุ่มเทิง (ฮุ่ง). ทั้ง ทั่ว ทั้งบุญทั้งบาปเรียก เทิงบุญเทิงบาป อย่างว่า เทิงหลายเพิ่นแพงชิ้นปูปลายามอึดอยาก อันความปากความเว้าบ่ได้ซื้อแพงไว้เฮ็ดอิหยัง (ภาษิต) คำว่า เทิง กับ ทัง มีความหมายเหมือนกัน ใช้แทนกันได้.
  คำอ่าน
  เทิง

  999+
  views

 • เทิน

  แปลว่า
  การวางซ้อนกันเป็นชั้น เทิบ ก็เรียก
  คำอ่าน
  เทิน

  961
  views

 • เทิบ

  แปลว่า
  การวางซ้อนกันเป็นชั้น เทิน ก็เรียก
  คำอ่าน
  เทิบ

  999+
  views

 • เทียรฆา

  แปลว่า
  อายุยืนนาน
  คำอ่าน
  เทีย-ระ-คา

  502
  views

 • เท้าสาร

  แปลว่า
  ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายหวายแข็ง ใช้ทำเป้นแส้ถือได้ เรียก ไม้เท้าสาร.
  คำอ่าน
  เท้าสาร

  495
  views

 • ไท

  แปลว่า
  พวก หมู่ เหล่า อย่างว่า จงใจหอมไพร่ไททังค้าย (สังข์) ไทไกลนี้เจงเวงน้ำแจ่วข่า บ่ท่อใสติ้งหลิ้งไทใกล้น้ำแจ่วขิง (ภาษิต).
  คำอ่าน
  ไท

  999+
  views

 • ไทยทาน

  แปลว่า
  ของควรให้ ของควรถวายพระสงฆ์ได้แก่ปัจจัย 4 มีผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข เรียก ไทยทาน ไทยธรรม ก็ว่า.
  คำอ่าน
  ไทย - ยะ - ทาน

  999+
  views

 • ไทระเม็ง

  แปลว่า
  ตัวละคร ตัวละครเรียก ไทระเม็ง อย่างว่า ไทระเม็งเหล้นตามทางเต้นไต่ ใผจักเหงาหง่วมเศร้าสูญบ้างบ่มี (สังข์).
  คำอ่าน
  ไท - ระ - เม็ง

  999+
  views

 • ไท่

  แปลว่า
  ไถ้ ไท่โบราณมี 2 ชนิด คือ ไท่เงินและไท่เข้าสาร ไท่เงินเย็บด้วยผ้าไม่กว้างแต่ยาว สำหรับใส่เงินเหรียญ เงินฮาง เงินลาด เงินหมากค้อ เวลาไปค้าขายจะใส่ถุงคาดเอว ส่วนไท่ข้าวสารสำหรับใส่เข้าสารเวลาไปค้าขายทางไกล ใช้หาบหรือคอนไป.
  คำอ่าน
  ไท่

  999+
  views

 • ไท้

  แปลว่า
  ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า อย่างว่า เสด็จล่วงขึ้นเถิงไท้ขาบทูล (กา) ดอกหนึ่งฟ้าสนั่นก้องเวหา ดอกหนึ่งสถานกงญายอดไท้ ดอกหนึ่งซอมแซมหยาหลายกาบ ดวงดาดดวงละไล้ลูบไล้ลืมวาง (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ไท้

  999+
  views