ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ถ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ถ

ภาษาอีสาน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ถง

แปลว่า ถุง

ถอก

แปลว่า เท

ถะแม้

แปลว่า หน่อยสิ , หน่อยเถอะ

ถิ่ม

แปลว่า ทิ้ง

ถิ้ม

แปลว่า ทิ้ง

ถี่

แปลว่า ตระหนี่ , เหนี่ยวแน่น

ถืก

แปลว่า ถูกต้อง, ถูก, โดน, แตะต้อง สัมผัส อย่างว่า ผิดถืกแท้คลองเถ้าดั่งรือ นั้นจา (สังข์) ของไม่แพง เรียก ของถืก อย่างว่า ตาชิบอดมันแดง ของชิแพงมันถืก (ภาษิต).

ถืก

แปลว่า ถูก

ถือถืก

แปลว่า ดูถูก เหยียดหยาม เรียก ถือถืก อย่างว่า คันว่าเป็นหยิงหม้ายฝูงชายชืถือถืกจริงดาย (ขูลู).

ถือพา

แปลว่า ตั้งครรภ์ หรือท้อง

ถุงแหย่ง,ผ้าแหย่ง

แปลว่า ผ้าแยง

ถ่อง

แปลว่า ส่วนหนึ่งในสองส่วน

เถียง

แปลว่า โรงเรือนที่ปลูกไว้เพื่อเฝ้าพืชผลเรียก เถียง ปลูกไว้ที่นาเรียก เถียงนา ปลูกไว้ป่าเรียก เถียงไฮ่.

ไถ

แปลว่า เครื่องมือทำนาชนิดหนึ่ง เรียก ไถ การไถมีไถฮุดและไถด้น อย่างว่า เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ (ภาษิต).

ไถง

แปลว่า ตะวัน วัน (ข.) เช่น ไถงนี้ คือ วันนี้.

ไถน

แปลว่า ระแวง สงสัย อย่างว่า อันจักนิราศห้องฮามฮ้างอย่าไถน (ฮุ่ง).

ไถยะ

แปลว่า ความเป็นขโมย.

ไถล

แปลว่า ไถไป.

ไถเผือ

แปลว่า ข้า ทาส อย่างว่า กับทังบริวารพร้อมไถเผือพอหมื่น (ฮุ่ง).

ไถ่

แปลว่า 1.)ถอน คืน ถอนทาสให้เป็นไทเรียก ไถ่ทาส 2.)เปลี่ยน แก้ไข นุ่งผ้าผืนใหม่เรียก ไถ่ผ้า

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ