ภาษาอีสาน - หมวด ถ

(หน้า 1/1)

 • ถง

  แปลว่า
  ถุง
  คำอ่าน
  ถง

  636
  views

 • ถอก

  แปลว่า
  เท
  คำอ่าน
  ถอก

  999+
  views

 • ถะแม้

  แปลว่า
  หน่อยสิ , หน่อยเถอะ
  คำอ่าน
  ทะ - แม้

  999+
  views

 • ถิ่ม

  แปลว่า
  ทิ้ง
  คำอ่าน
  ถิ่ม

  999+
  views

 • ถิ้ม

  แปลว่า
  ทิ้ง
  คำอ่าน
  ถิ้ม

  437
  views

 • ถี่

  แปลว่า
  ตระหนี่ , เหนี่ยวแน่น
  คำอ่าน
  ถี่

  748
  views

 • ถืก

  แปลว่า
  ถูกต้อง, ถูก, โดน, แตะต้อง สัมผัส อย่างว่า ผิดถืกแท้คลองเถ้าดั่งรือ นั้นจา (สังข์) ของไม่แพง เรียก ของถืก อย่างว่า ตาชิบอดมันแดง ของชิแพงมันถืก (ภาษิต).
  คำอ่าน
  ถืก

  999+
  views

 • ถืก

  แปลว่า
  ถูก
  คำอ่าน
  ถืก

  999+
  views

 • ถือถืก

  แปลว่า
  ดูถูก เหยียดหยาม เรียก ถือถืก อย่างว่า คันว่าเป็นหยิงหม้ายฝูงชายชืถือถืกจริงดาย (ขูลู).
  คำอ่าน
  ถือถืก

  999+
  views

 • ถ่อง

  แปลว่า
  ส่วนหนึ่งในสองส่วน
  คำอ่าน
  ถ่อง

  824
  views

 • เถียง

  แปลว่า
  โรงเรือนที่ปลูกไว้เพื่อเฝ้าพืชผลเรียก <b>เถียง</b> ปลูกไว้ที่นาเรียก <b>เถียงนา</b> ปลูกไว้ป่าเรียก <b>เถียงไฮ่</b>.
  คำอ่าน
  เถียง

  999+
  views

 • ไถ

  แปลว่า
  เครื่องมือทำนาชนิดหนึ่ง เรียก ไถ การไถมีไถฮุดและไถด้น อย่างว่า เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่งไถ (ภาษิต).
  คำอ่าน
  ไถ

  903
  views

 • ไถง

  แปลว่า
  ตะวัน วัน (ข.) เช่น ไถงนี้ คือ วันนี้.
  คำอ่าน
  ถะ - ไหง

  999+
  views

 • ไถน

  แปลว่า
  ระแวง สงสัย อย่างว่า อันจักนิราศห้องฮามฮ้างอย่าไถน (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ถะ - ไหน

  851
  views

 • ไถยะ

  แปลว่า
  ความเป็นขโมย.
  คำอ่าน
  ไถ - ยะ

  328
  views

 • ไถล

  แปลว่า
  ไถไป.
  คำอ่าน
  ถะ - ไหล

  802
  views

 • ไถเผือ

  แปลว่า
  ข้า ทาส อย่างว่า กับทังบริวารพร้อมไถเผือพอหมื่น (ฮุ่ง).
  คำอ่าน
  ไถ - เผือ

  839
  views

 • ไถ่

  แปลว่า
  1.)ถอน คืน ถอนทาสให้เป็นไทเรียก ไถ่ทาส 2.)เปลี่ยน แก้ไข นุ่งผ้าผืนใหม่เรียก ไถ่ผ้า
  คำอ่าน
  ไถ่

  999+
  views

 • ไถ้ไหน้

  แปลว่า
  ยักแย่ยักยัน.
  คำอ่าน
  ไถ้ - ไน่

  325
  views