ภาษาอีสาน - หมวด ต

(หน้า 1/4)

 • ตจปัญจกกรรมฐาน

  แปลว่า
  กรรมฐานที่ให้พิจารณาส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มีหนังเป็นที่ 5.
  คำอ่าน
  ตะ - จะ - ปัน - จะ - กำ - มะ - ถาน

  999+
  views

 • ตลกบาตร

  แปลว่า
  ถุงบาตรมีสายโยง เรียก ตลกบาตร ถลกบาตร ถงบาตร ก็ว่า.
  คำอ่าน
  ตะ - หลก - บาด

  879
  views

 • ตลาด

  แปลว่า
  ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง)
  คำอ่าน
  ตะ - หลาด

  999+
  views

 • ตอด

  แปลว่า
  ต่อย (ใช้กับแมลงสัตว์กัดต่อย)
  คำอ่าน
  ตอด

  999+
  views

 • ตอนสวย

  แปลว่า
  ตอนสาย
  คำอ่าน
  ตอน - สวย

  757
  views

 • ตอนแลง

  แปลว่า
  ตอนเย็น
  คำอ่าน
  ตอน - แลง

  999+
  views

 • ตอบซอบ

  แปลว่า
  เล็กๆ
  คำอ่าน
  ตอบ - ซอบ

  682
  views

 • ตะพึดตะพือ

  แปลว่า
  ไม่บันยะบันยัง
  คำอ่าน
  ตะ - พึด - ตะ - พือ

  999+
  views

 • ตังนัง

  แปลว่า
  เก้าอี้,ม้านั่ง
  คำอ่าน
  ตัง - นัง

  999+
  views

 • ตัวะ

  แปลว่า
  โกหก พุดปด พุดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง เรียก ตัวะ อย่างว่า อย่ามาตัวะให้หล้มตกหล่มดินทราย ตัวะให้กำดินทรายหว่านลงในน้ำ เฮ็ดให้เฮียมหลงหล้มตกตมทังหล่ม ตัวะให้คาดลาดล้มกลางบ้านมื่นชะเล (ผญา).
  คำอ่าน
  ตัวะ

  999+
  views

 • ตั๋ว

  แปลว่า
  โกหก พุดปด พุดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง เรียก ตั๋วะ อย่างว่า อย่ามาตั๋วะให้หล้มตกหล่มดินทราย ตั๋วะให้กำดินทรายหว่านลงในน้ำ เฮ็ดให้เฮียมหลงหล้มตกตมทังหล่ม ตั๋วะให้คาดลาดล้มกลางบ้านมื่นชะเล (ผญา).
  คำอ่าน
  ตั๋ว

  999+
  views

 • ตั๋วะ

  แปลว่า
  โกหก พุดปด พุดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง เรียก ตั๋วะ อย่างว่า อย่ามาตั๋วะให้หล้มตกหล่มดินทราย ตั๋วะให้กำดินทรายหว่านลงในน้ำ เฮ็ดให้เฮียมหลงหล้มตกตมทังหล่ม ตั๋วะให้คาดลาดล้มกลางบ้านมื่นชะเล (ผญา).
  คำอ่าน
  ตั๋วะ

  999+
  views

 • ตากบ

  แปลว่า
  ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ต้นตากบ ต้นตะขบ ก็ว่า.
  คำอ่าน
  ตา - กบ

  915
  views

 • ตาย้าน

  แปลว่า
  น่ากลัว
  คำอ่าน
  ตา - ย้าน

  649
  views

 • ตาฮัก ตาแพง

  แปลว่า
  น่ารัก น่าเอ็นดู
  คำอ่าน
  ตา - ฮัก ตา - แพง

  999+
  views

 • ตาเว็น

  แปลว่า
  ดวงอาทิตย์
  คำอ่าน
  ตา - เว็น

  999+
  views

 • ตำบักหุ่ง

  แปลว่า
  ส้มตำ
  คำอ่าน
  ตำ-บัก-ฮุง

  999+
  views

 • ตำหูก

  แปลว่า
  ทอผ้า
  คำอ่าน
  ตำ - หูก

  999+
  views

 • ตำอิด,ตำก่อ

  แปลว่า
  แต่ก่อน , ตอนแรก , เริ่มต้น , แต่ไหนแต่ไร,นานมาแล้ว
  คำอ่าน
  ตำ - อิด , ตำ - ก่อ

  999+
  views

 • ติง

  แปลว่า
  ขยับตัว ไหวตัว
  คำอ่าน
  ติง

  882
  views