ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ต

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ต

ภาษาอีสาน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

ตจปัญจกกรรมฐาน

แปลว่า กรรมฐานที่ให้พิจารณาส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มีหนังเป็นที่ 5.

ตลกบาตร

แปลว่า ถุงบาตรมีสายโยง เรียก ตลกบาตร ถลกบาตร ถงบาตร ก็ว่า.

ตลาด

แปลว่า ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง)

ตอด

แปลว่า ต่อย (ใช้กับแมลงสัตว์กัดต่อย)

ตอนสวย

แปลว่า ตอนสาย

ตอนแลง

แปลว่า ตอนเย็น

ตอบซอบ

แปลว่า เล็กๆ

ตะพึดตะพือ

แปลว่า ไม่บันยะบันยัง

ตังนัง

แปลว่า เก้าอี้,ม้านั่ง

ตัวะ

แปลว่า โกหก พุดปด พุดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง เรียก ตัวะ อย่างว่า อย่ามาตัวะให้หล้มตกหล่มดินทราย ตัวะให้กำดินทรายหว่านลงในน้ำ เฮ็ดให้เฮียมหลงหล้มตกตมทังหล่ม ตัวะให้คาดลาดล้มกลางบ้านมื่นชะเล (ผญา).

ตั๋ว

แปลว่า โกหก พุดปด พุดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง เรียก ตั๋วะ อย่างว่า อย่ามาตั๋วะให้หล้มตกหล่มดินทราย ตั๋วะให้กำดินทรายหว่านลงในน้ำ เฮ็ดให้เฮียมหลงหล้มตกตมทังหล่ม ตั๋วะให้คาดลาดล้มกลางบ้านมื่นชะเล (ผญา).

ตั๋วะ

แปลว่า โกหก พุดปด พุดเท็จ พูดโกหกหลอกลวง เรียก ตั๋วะ อย่างว่า อย่ามาตั๋วะให้หล้มตกหล่มดินทราย ตั๋วะให้กำดินทรายหว่านลงในน้ำ เฮ็ดให้เฮียมหลงหล้มตกตมทังหล่ม ตั๋วะให้คาดลาดล้มกลางบ้านมื่นชะเล (ผญา).

ตากบ

แปลว่า ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง เรียก ต้นตากบ ต้นตะขบ ก็ว่า.

ตาย้าน

แปลว่า น่ากลัว

ตาฮัก ตาแพง

แปลว่า น่ารัก น่าเอ็นดู

ตาเว็น

แปลว่า ดวงอาทิตย์

ตำบักหุ่ง

แปลว่า ส้มตำ

ตำหูก

แปลว่า ทอผ้า

ตำอิด,ตำก่อ

แปลว่า แต่ก่อน , ตอนแรก , เริ่มต้น , แต่ไหนแต่ไร,นานมาแล้ว

ติง

แปลว่า ขยับตัว ไหวตัว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ