ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ด

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ด

ภาษาอีสาน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ดง

แปลว่า ป่า ป่าใหญ่ ป่าทึบ ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเรียก ดง

ดง (ตั้งไฟอ่อนๆ)

แปลว่า เอาหม้อข้าวที่รินน้ำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ เพื่อให้ข้าวสุกเต็มที่ หรือทำให้ข้าวหม เรียก ดงเข้า

ดน

แปลว่า นาน

ดอก(ขอน)

แปลว่า ไม้ผุ

ดัง

แปลว่า จมูก

ดังเหว่อ

แปลว่า จมูกเจ่อ

ดังไฟ

แปลว่า ก่อไฟ

ดาก

แปลว่า ก้น , ตูด , ส่วนท้าย ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนัก เรียก ดาก อย่างว่า ซ่าเพิ่นซ่าดี ซ่าโตซ่าหีติดดาก (ภาษิต) ดินเหนียวสีแดงเรื่อๆ หรือสีเหลืองอ่อน เรียก ดินดาก.

ดาง

แปลว่า ตาข่ายที่สานด้วยปอ ป่าน เรียก ดาง เช่น ดางแห ดางหวิง ดางมอง หรือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนตาข่ายเรียก ดาง เช่น รวงผึ้งเรียก ดางเผิ้ง อย่างว่า ให้ค่อยทำเพียรสร้างเสมอแตนสร้างช่อ ให้ค่อยติดต่อไว้เสมอเผิ้งต่อดาง (อิน).

ดาวดิงส์

แปลว่า ชื่อสวรรค์ชั้นที่ 2 ในจำนวนสวรรค์ 6 ชั้น คือ จาตูม ดาวดิงส์ ยามา ดุสิต นิมมา ปรนิมมิต สวรรค์ชั้นดาวดิงส์นี้พระอินทร์เป็นผู้ครอง อย่างว่า บาล่วงเท้านครใหญ่นาโค เชียงทองเกษิมส่ำราญเฮืองเหล้ม อุดมด้วยดาวดิงส์เทวโลก แก้วกู่ส้วยใสต้องชั่วปรางค์ (สังข์).

ดีใจหลาย

แปลว่า ดีใจจัง

ดึก

แปลว่า ดึก, มืดค่ำ เดิก ก็เรียก

ดึกข่อนข่อน

แปลว่า ดึกจวนจะสว่าง, ค่อนรุ่งสาง

ดุ

แปลว่า ขยัน

ดู๋

แปลว่า ขยัน,บ่อย,มาก

เดิก

แปลว่า ดึก, มืดค่ำ

เดิกข่อนข่อน

แปลว่า ดึกจวนจะสว่าง, ค่อนรุ่งสาง

เด็กน้อย

แปลว่า เด็กๆ, เด็กเล็ก

เด้อ

แปลว่า นะ

แดกงา

แปลว่า ขนมคลุกงา คือ คั่วงาแล้วตำข้าวเหนียวนึ่งผสมน้ำอ้อย เรียก เข้าแดกงา.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ