ภาษาอีสาน - หมวด ด

(หน้า 1/2)

 • ดง

  แปลว่า
  ป่า ป่าใหญ่ ป่าทึบ ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเรียก ดง
  คำอ่าน
  ดง

  847
  views

 • ดง (ตั้งไฟอ่อนๆ)

  แปลว่า
  เอาหม้อข้าวที่รินน้ำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ เพื่อให้ข้าวสุกเต็มที่ หรือทำให้ข้าวหม เรียก ดงเข้า
  คำอ่าน
  ดง

  999+
  views

 • ดน

  แปลว่า
  นาน
  คำอ่าน
  ดน

  999+
  views

 • ดอก(ขอน)

  แปลว่า
  ไม้ผุ
  คำอ่าน
  ดอก

  573
  views

 • ดัง

  แปลว่า
  จมูก
  คำอ่าน
  ดัง

  999+
  views

 • ดังเหว่อ

  แปลว่า
  จมูกเจ่อ
  คำอ่าน
  ดัง - เหว่อ

  999+
  views

 • ดังไฟ

  แปลว่า
  ก่อไฟ
  คำอ่าน
  ดัง - ไฟ

  999+
  views

 • ดาก

  แปลว่า
  ก้น , ตูด , ส่วนท้าย ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนัก เรียก <b>ดาก</b> อย่างว่า ซ่าเพิ่นซ่าดี ซ่าโตซ่าหีติดดาก (ภาษิต) ดินเหนียวสีแดงเรื่อๆ หรือสีเหลืองอ่อน เรียก <b>ดินดาก</b>.
  คำอ่าน
  ดาก

  999+
  views

 • ดาง

  แปลว่า
  ตาข่ายที่สานด้วยปอ ป่าน เรียก <b>ดาง</b> เช่น ดางแห ดางหวิง ดางมอง หรือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนตาข่ายเรียก <b>ดาง</b> เช่น รวงผึ้งเรียก <b>ดางเผิ้ง</b> อย่างว่า ให้ค่อยทำเพียรสร้างเสมอแตนสร้างช่อ ให้ค่อยติดต่อไว้เสมอเผิ้งต่อดาง (อิน).
  คำอ่าน
  ดาง

  999+
  views

 • ดาวดิงส์

  แปลว่า
  ชื่อสวรรค์ชั้นที่ 2 ในจำนวนสวรรค์ 6 ชั้น คือ จาตูม ดาวดิงส์ ยามา ดุสิต นิมมา ปรนิมมิต สวรรค์ชั้นดาวดิงส์นี้พระอินทร์เป็นผู้ครอง อย่างว่า บาล่วงเท้านครใหญ่นาโค เชียงทองเกษิมส่ำราญเฮืองเหล้ม อุดมด้วยดาวดิงส์เทวโลก แก้วกู่ส้วยใสต้องชั่วปรางค์ (สังข์).
  คำอ่าน
  ดาวดิงส์

  862
  views

 • ดึก

  แปลว่า
  ดึก, มืดค่ำ เดิก ก็เรียก
  คำอ่าน
  ดึ๋ก

  999+
  views

 • ดึกข่อนข่อน

  แปลว่า
  ดึกจวนจะสว่าง, ค่อนรุ่งสาง
  คำอ่าน
  ดึ๋ก-ข่อน-ข่อน

  723
  views

 • ดุ

  แปลว่า
  ขยัน
  คำอ่าน
  ดุ

  999+
  views

 • ดู๋

  แปลว่า
  ขยัน,บ่อย,มาก
  คำอ่าน
  ดู๋

  999+
  views

 • เดิก

  แปลว่า
  ดึก, มืดค่ำ
  คำอ่าน
  เดิ๋ก

  792
  views

 • เดิกข่อนข่อน

  แปลว่า
  ดึกจวนจะสว่าง, ค่อนรุ่งสาง
  คำอ่าน
  เดิ๋ก-ข่อน-ข่อน

  795
  views

 • เด้อ

  แปลว่า
  นะ
  คำอ่าน
  เด้อ

  411
  views

 • แดกงา

  แปลว่า
  ขนมคลุกงา คือ คั่วงาแล้วตำข้าวเหนียวนึ่งผสมน้ำอ้อย เรียก เข้าแดกงา.
  คำอ่าน
  แดก - งา

  933
  views

 • แดงจืงคืง

  แปลว่า
  แดงระเรื่อ
  คำอ่าน
  แดง - จืง - คืง

  248
  views

 • โดน

  แปลว่า
  นาน
  คำอ่าน
  โดน

  999+
  views