ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฐ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ฐ

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ฐิตะ

แปลว่า ยืนอยู่ ตั้งอยู่แล้ว (ป.).


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ