ภาษาอีสาน - หมวด ญ

(หน้า 1/1)

 • ญัตติกรรม

  แปลว่า
  ได้แก่การทำอุโบสถ ทำปวารณา การทำอุโบสถและปวารณาจะต้องตั้งญัตติคือเผดียงให้สงฆ์ทราบว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ วันนี้เป็นวันปวารณา ถ้าสงฆ์พร้อมเพรียงกันก็ลงมือทำอุโบสถ ทำปวารณาได้ นี่เรียก ญัตติกรรม.
  คำอ่าน
  ยัด - ติ - กำ

  999+
  views

 • ญัตติจตุตถกรรม

  แปลว่า
  คือการเผเดียงสงฆ์ครั้งหนึ่ง และขอความยินยอมจากสงฆ์อีก 3 ครั้ง เช่น การอุปสมบท เมื่อสวดครบญัตติ 4 ครั้ง ไม่มีใครคัดค้านการบวชนั้นก็ถือว่าเป็นอันสมบูรณ์ทุกประการ นี่เรียก ญัตติจตุถกรรม.
  คำอ่าน
  ยัด - ติ - จะ - ตุ - ถะ - กำ

  999+
  views