ภาษาอีสาน - หมวด ช

(หน้า 1/1)

 • ชาติเชื้อ

  แปลว่า
  ชาติเกิด
  คำอ่าน
  ชาด - เชื้อ

  999+
  views

 • ชุด

  แปลว่า
  เครื่องจุดกั้นริ้นหรือยุงในเวลาดำนา การดำนาในสมัยโบราณจะประสบกับริ้นหรือยุงกัด ต้องใช้กล้าแห้งหรือฟางถักเป็นเส้นจุดไฟวางไว้หรือคาดไว้ที่สะเอว กันมิให้ยุงหรือริ้นกัด เรียกสิ่งที่กันยุงหรือริ้นนี้ว่า ชุด.
  คำอ่าน
  ชุด

  639
  views

 • ช้า

  แปลว่า
  นาน ไม่เร็ว ไม่ไว การทำโดยอาการเชื่องช้า เรียก ช้า อย่างว่า ช้าเป็นการนานเป็นคุณ (ภาษิต).
  คำอ่าน
  ซ่า

  490
  views

 • ไช

  แปลว่า
  เจาะ สับ เช่น แมลงภู่เจาะดอกไม้เรียก ไช อย่างว่า ภุมราไชสาบละอองอายเอ้า (สังข์).
  คำอ่าน
  ไช

  679
  views

 • ไชโย

  แปลว่า
  คำเปล่งเสียงแสดงความดีใจในการที่ได้ชัยชนะ.
  คำอ่าน
  ไช - โย

  999+
  views