ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ช

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร ช

ภาษาอีสาน มีดังรายการต่อไปนี้

ชาติเชื้อ

แปลว่า ชาติเกิด

ชุด

แปลว่า เครื่องจุดกั้นริ้นหรือยุงในเวลาดำนา การดำนาในสมัยโบราณจะประสบกับริ้นหรือยุงกัด ต้องใช้กล้าแห้งหรือฟางถักเป็นเส้นจุดไฟวางไว้หรือคาดไว้ที่สะเอว กันมิให้ยุงหรือริ้นกัด เรียกสิ่งที่กันยุงหรือริ้นนี้ว่า ชุด.

ช้า

แปลว่า นาน ไม่เร็ว ไม่ไว การทำโดยอาการเชื่องช้า เรียก ช้า อย่างว่า ช้าเป็นการนานเป็นคุณ (ภาษิต).

ไช

แปลว่า เจาะ สับ เช่น แมลงภู่เจาะดอกไม้เรียก ไช อย่างว่า ภุมราไชสาบละอองอายเอ้า (สังข์).

ไชโย

แปลว่า คำเปล่งเสียงแสดงความดีใจในการที่ได้ชัยชนะ.


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ