ค้นหาภาษาอีสาน

ทั้งหมด
ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร จ

ภาษาอีสาน หมวดตัวอักษร จ

ภาษาอีสาน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

จตุโลกบาล

แปลว่า ผู้รักษาโลกในสี่ทิศ คือ ท้าวธตรัฐ รักษาโลกในทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก รักษาโลกทางทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกทางทิศตะวันตก ท้าวกุเวร รักษาโลกในทางทิศเหนือ (ป.).

จอก

แปลว่า แก้วน้ำ

จอกน้ำ

แปลว่า แก้วน้ำ

จอบเบิ่ง

แปลว่า แอบดู

จะของ

แปลว่า ตัวเอง

จัก (กี่)

แปลว่า กี่

จัก (ไม่รู้)

แปลว่า ไม่รู้จัก

จักบาท (เงิน)

แปลว่า เงินกี่บาท

จักว่าหยังเป็นหยัง

แปลว่า ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร

จักสิไปบ่ไป

แปลว่า ไม่รู้ว่าจะไป หรือ ไม่ไป

จักหน่อย

แปลว่า เล็กน้อย,อีกสักพัก

จักเทื่อ

แปลว่า สักครั้ง

จักแหล่ว

แปลว่า ไม่รู้สิ

จังได๋

แปลว่า แบบไหน,ยังไง

จังไฮ

แปลว่า จังไร จัญไร ชั่วร้าย คนที่ทำความชั่วร้ายเรียก คนจังไฮ จังไฮไฟไหม้ ก็ว่า อย่างว่า บัดนี้จักกล่าวเถิงกุมภัณฑ์ผู้จังไฮหีนะโหด มันก็นอนแนบน้องในห้องแท่นลาย (สังข์).

จัดส้วม

แปลว่า จัดห้องนอน

จัตุโลกบาล

แปลว่า ผู้รักษาโลกใน ๔ ทิศ คือ ท้าวธตรัฐ จอมภูต อยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก จอมเทวดา อยู่ทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค อยู่ทิศตะวันตก ท้าวกุเวร จอมยักษ์ อยู่ทิศเหนือ (ป.).

จับจูด

แปลว่า เริ่มแบบไม่ได้ตั้งตัว , หรือไม่ได้ซ้อมกันมาก่อน ,ไม่ได้ตั้งตัว เป็นต้น

จั่ง

แปลว่า ถึง, อย่าง อย่างเช่นทำอย่างไร เรียก เฮ็ดจั่งใด พูดอย่างไรเรียก เว้าจั่งใด คิดอย่างไรเรียก คึดจั่งใด อย่างนี้เรียก จั่งซี้ อย่างนั้นเรียก จั่งซั้น อย่างไรเรียก จั่งใด ถูกอย่างนั้นเรียก แม่นจั่งซั้น เป็นต้น.

จั๊กกะเดียม

แปลว่า จั๊กกะจี้

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ภาษาอีสาน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ