ภาษาอีสาน - หมวด จ

(หน้า 1/2)

 • จตุโลกบาล

  แปลว่า
  ผู้รักษาโลกในสี่ทิศ คือ ท้าวธตรัฐ รักษาโลกในทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก รักษาโลกทางทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกทางทิศตะวันตก ท้าวกุเวร รักษาโลกในทางทิศเหนือ (ป.).
  คำอ่าน
  จะ - ตุ - โลก - กะ - บาน

  999+
  views

 • จอก

  แปลว่า
  แก้วน้ำ
  คำอ่าน
  จอก

  999+
  views

 • จอกน้ำ

  แปลว่า
  แก้วน้ำ
  คำอ่าน
  จอก - น้ำ

  999+
  views

 • จอบเบิ่ง

  แปลว่า
  แอบดู
  คำอ่าน
  จอบ - เบิ่ง

  999+
  views

 • จัก (กี่)

  แปลว่า
  กี่
  คำอ่าน
  จัก

  999+
  views

 • จัก (ไม่รู้)

  แปลว่า
  ไม่รู้จัก
  คำอ่าน
  จัก

  999+
  views

 • จักบาท (เงิน)

  แปลว่า
  เงินกี่บาท
  คำอ่าน
  จัก - บาด

  999+
  views

 • จักว่าหยังเป็นหยัง

  แปลว่า
  ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
  คำอ่าน
  จัก - ว่า - หยัง - เป็น - หยัง

  999+
  views

 • จักสิไปบ่ไป

  แปลว่า
  ไม่รู้ว่าจะไป หรือ ไม่ไป
  คำอ่าน
  จัก - สิ - ไป - บ่อ - ไป

  999+
  views

 • จักหน่อย

  แปลว่า
  เล็กน้อย,อีกสักพัก
  คำอ่าน
  จัก - หน่อย

  999+
  views

 • จักเทื่อ

  แปลว่า
  สักครั้ง
  คำอ่าน
  จัก - เทื่อ

  999+
  views

 • จักแหล่ว

  แปลว่า
  ไม่รู้สิ
  คำอ่าน
  จัก - แหล่ว

  999+
  views

 • จังได๋

  แปลว่า
  แบบไหน,ยังไง
  คำอ่าน
  จัง - ได๋

  999+
  views

 • จังไฮ

  แปลว่า
  จังไร จัญไร ชั่วร้าย คนที่ทำความชั่วร้ายเรียก คนจังไฮ จังไฮไฟไหม้ ก็ว่า อย่างว่า บัดนี้จักกล่าวเถิงกุมภัณฑ์ผู้จังไฮหีนะโหด มันก็นอนแนบน้องในห้องแท่นลาย (สังข์).
  คำอ่าน
  จัง - ไฮ

  999+
  views

 • จัดส้วม

  แปลว่า
  จัดห้องนอน
  คำอ่าน
  จัด - ส้วม

  867
  views

 • จัตุโลกบาล

  แปลว่า
  ผู้รักษาโลกใน ๔ ทิศ คือ ท้าวธตรัฐ จอมภูต อยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรุฬหก จอมเทวดา อยู่ทิศใต้ ท้าววิรูปักษ์ จอมนาค อยู่ทิศตะวันตก ท้าวกุเวร จอมยักษ์ อยู่ทิศเหนือ (ป.).
  คำอ่าน
  จัด - จุ - โลก - กะ - บาน

  999+
  views

 • จับจูด

  แปลว่า
  เริ่มแบบไม่ได้ตั้งตัว , หรือไม่ได้ซ้อมกันมาก่อน ,ไม่ได้ตั้งตัว เป็นต้น
  คำอ่าน
  จับ - จูด

  999+
  views

 • จั่ง

  แปลว่า
  ถึง, อย่าง อย่างเช่นทำอย่างไร เรียก เฮ็ดจั่งใด พูดอย่างไรเรียก เว้าจั่งใด คิดอย่างไรเรียก คึดจั่งใด อย่างนี้เรียก จั่งซี้ อย่างนั้นเรียก จั่งซั้น อย่างไรเรียก จั่งใด ถูกอย่างนั้นเรียก แม่นจั่งซั้น เป็นต้น.
  คำอ่าน
  จั่ง

  999+
  views

 • จั๊กกะเดียม

  แปลว่า
  จั๊กกะจี้
  คำอ่าน
  จั๊ก - กะ - เดียม

  999+
  views

 • จาวขาย

  แปลว่า
  ประกาศขาย
  คำอ่าน
  จาว - ขาย

  999+
  views