ภาษาอีสาน - หมวด ข

(หน้า 1/11)

 • ขนคิงลุก

  แปลว่า
  อาการกลัว,ขนลุกชัน
  คำอ่าน
  ขน - คิง - ลุก

  999+
  views

 • ขนมเส้น

  แปลว่า
  ขนมจีน
  คำอ่าน
  ขะ - หนม - เส้น

  999+
  views

 • ขวง

  แปลว่า
  ขวางโลก,ขวาง
  คำอ่าน
  ขวง

  999+
  views

 • ขวงลาขวงปืน

  แปลว่า
  เก้ ๆ กัง ๆ, จะไม่ก็ไม่ไป, เก้งก้าง
  คำอ่าน
  ขวง-ล๊า-ขวง-ปืน

  872
  views

 • ขวย

  แปลว่า
  ขุยรุงรัง,เป็นขุย
  คำอ่าน
  ขวย

  999+
  views

 • ขอก

  แปลว่า
  ขอบ,ริม,นอกสุด,ริมสุด,ข้างนอก,ริมข้าง
  คำอ่าน
  ขอก

  520
  views

 • ขอขมา

  แปลว่า
  ขอโทษ,ขอโทษจากผู้ใหญ่บางครั่งต้องมีดอกไม้ธูปเทียน
  คำอ่าน
  ขอ - ขะ - มา

  999+
  views

 • ขอขะมา

  แปลว่า
  การขอขมา
  คำอ่าน
  ขอ - ขะ - มา

  569
  views

 • ของ,แม่ของ

  แปลว่า
  แม่น้ำโขง
  คำอ่าน
  ของ,แม่ของ

  999+
  views

 • ของต้อน

  แปลว่า
  ของฝาก
  คำอ่าน
  ของ - ต้อน

  999+
  views

 • ขอด

  แปลว่า
  มัดให้เป็นปม
  คำอ่าน
  ขอด

  669
  views

 • ขอดอ้อป้อ

  แปลว่า
  ลักษณะของการห่อของที่มีขนาดเล็กโดยการพันให้แน่น
  คำอ่าน
  ขอด - อ้อ - ป้อ

  999+
  views

 • ขอดไมตรี

  แปลว่า
  ผูกไมตรี, ผูกมิตร
  คำอ่าน
  ขอด-ไม-ตรี

  609
  views

 • ขอนดอก

  แปลว่า
  ขอนไม้เน่า,ขอนไม้ผุ
  คำอ่าน
  ขอน - ดอก

  920
  views

 • ขอบคุณหลายๆเด้อ

  แปลว่า
  ขอบคุณมากๆนะ
  คำอ่าน
  ขอบ -คุณ - หลาย- หลาย - เด้อ

  999+
  views

 • ขอบแขบ

  แปลว่า
  เสียงดังอย่างนั้น เช่น เสียงเคี้ยวข้าวเขียบดังขอบแขบ.
  คำอ่าน
  ขอบ - แขบ

  999+
  views

 • ขอม

  แปลว่า
  คลุม , ปกปิดไว้
  คำอ่าน
  ขอม

  526
  views

 • ขอมหัว

  แปลว่า
  คลุมหัว
  คำอ่าน
  ขอม - หัว

  667
  views

 • ขะลำ,คะลำ

  แปลว่า
  ผิดประเพณี,ผิดครรลองคลองธรรม
  คำอ่าน
  ขะ - ลำ

  999+
  views

 • ขะหยอน

  แปลว่า
  ถึงว่า, มิน่าหล่ะ
  คำอ่าน
  ขะ - หยอน

  767
  views