รวมหมวดหมู่ ของ ภาษาอีสาน

ภาษาถิ่นอีสาน เป็นภาษาที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และความน่าสนใจ

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้