รวมภาษาอีสาน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# ภาษาอีสาน แปลว่า คำอ่าน
1 กบ 1.)ชื่ออักษรที่มีตัว บ ป พ ฟ ภ... กบ
2 กรรม 1.)การ, การงาน, การกระทำ, กิจ... กรรม
3 กระจาด ภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ รูปเตี้ย... กระ - จาด
4 กระติบข้าว ก่องใส่ข้าวเหนียวสุก กระ - ติบ - ข้าว
5 กระป่อม (ตาข่ายดักปลา) ลำเผือกหรือลำสะโน ไม้สองชนิดนี... กระ - ปอม
6 กระโบม ภาชนะชนิดหนึ่งทําด้วยไม้นำมาขุ... กระ-โบม
7 กลับเฮียน กลับบ้าน กลับ - เฮียน
8 กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ กะ - ซาง , กะ - ตาม - ซาง , กะ...
9 กะซางเถาะ ก็ช่างเถอะ กะ - ซาง - เถาะ
10 กะด้อกะเดี่ย อะไรจะขนาดนั้น,มากมาย , มากเกิ... กะ - ด้อ - กะ - เดี้ย
11 กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม กิ้งก่า กะ - ปอม
12 กะเซอะกะเซิง ฟูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กะ - เซอะ - กะ - เซิง
13 กะเลิงเบิ๊บ,กะโลกกะล๊าก เฉิ่ม,ม้าดีดกระโหลก,กะโหลกกะลา กะ - เลิง - เบิ๊บ , กะ - โลก -...
14 กะเสินว่ะ นับประสาอะไร กะ - เสิน - ว่ะ
15 กะโป๋ กะลามะพร้าว กะ - โป๋
16 กินข้าวงาย รับประทานอาหารมื้อเช้า กิน - ข้าว - งาย
17 กินข้าวสวย รับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อ... กิน - ข้าว - สวย
18 กินข้าวแลง รับประทานอาหารมื้อเย็น หรือมื้... กิน - ข้าว - แลง
19 กึ่ม เป็นคำด่า เสียดสี ประมาณว่าโง่... กึ่ม
20 กืก ใบ้,เป็นใบ้ กืก
21 กุด ด้วน กุ๋ด
22 ก่องจ่อง กริยา การกระทำที่ดูแล้วไม่เข้า... ก่อง - จ่อง
23 ขนคิงลุก อาการกลัว,ขนลุกชัน ขน - คิง - ลุก
24 ขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณมากๆนะ ขอบ -คุณ - หลาย- หลาย - เด้อ
25 ขัดพาเข่า ไม่มากินข้าวด้วยกัน,อาการน้อยใ... ขัด - พา - เข่า
26 ขาเลาะ คนที่ชอบเที่ยวเตร่ไปเรื่อย ส่ว... ขา-เลาะ
27 ขิว,ฉิ๋ว หมั่นไส้,กลิ่นเหม็นไหม้ที่มีกล... ขิว,ฉิ๋ว
28 ขีน ไม่ชอบหน้า, ไม่พอใจ, ไม่ชอบ ข... ขีน
29 ขี่กระบอง,ขี้ใต้ ไม้ผุผสมกับน้ำมันยางธรรมชาติใช... ขี่ - กระ - บอง,ขี้ - ใต้
30 ขี่แข่ว ขี้ฟัน ขี่ - แข่ว
31 ขี้กะตก , ขี้ตก ,ขี้โป้ ยางของต้นไม้ที่หล่นลงตามพื้นดิ... ขี้ - กะ - ตก , ขี้ - ตก ,ขี้...
32 ขี้กะตืก พยาธิ ขี้ - กะ - ตืก
33 ขี้กะตู่,เขียดกะตู่,ขี้คันคาก,ขี่คั่นคาก คางคก ขี้ - กะ - ตู่ , เขียด - กะ -...
34 ขี้ค้าน,ขี้คร้าน ขี้เกียจ ขี้ - ค้าน
35 ขี้ซีก , ขี้สีก น้ำครำ ขี้ - สีก
36 ขี้ดื้อขี้มึน ซุกซน ขี้ - ดื้อ - ขี้ - มึน
37 ขี้ตั๋ว ขี้โกหก โกหก พุดปด พุดเท็จ พูด... ขี้ - ตั๋ว
38 ขี้ฟ้า เมฆ, กลีบเมฆ, ก้อนเมฆ ขี่-ฟ่า
39 ขี้ล่าย,ขี้ฮ้าย ขีเหร่,ดูไม่ดี ไม่น่าดู มีความ... ขี้ - ล่าย
40 ขี้เกี้ยม จิ้งจก ขี้ - เกี้ยม
41 ขี้เดียด ขยะแขยง,รังเกียจ ,ไม่ชอบ ขี้ - เดียด
42 ขี้เหงี่ย,ขี้เงียงเหงี่ย,ขี้ไงเงี่ย ผงหรือฝุ่น(ละอองเล็กๆ) ขี้ - เหงี่ย
43 ขี้โก๋ จิ้งเหลน ขี้ - โก๋
44 ขี้โผ่น,ขี้โผ่ พุง,ท้อง ขี้ - โผ่น
45 ขี้โยย,ขี่ไห้ สำออย ขี้ - โยย
46 ขี้ไหง่ ฝุ่น, ฝุ่นตลบ ขี้ - ไหง่
47 ข้าวต้มแดก เป็นขนมหวาน คล้ายกับข้าวต้มมัด... เข่า-ต้ม-แดก
48 ข้าวปาด ขนมโบราณชนิดหนึ่ง คล้ายขนมเปีย... เข่า-ปาด
49 ข้าวปุ้น ขนมจีน ข้าว - ปุ้น
50 คนมะลำมะลอย คนไม่น่าเชื่อถือ คน - มะ - ลำ - มะ - ลอย
51 คนฮู้ผู้ดี เป็นคนที่นิสัยดี,เรียบร้อย คน - ฮู้ - ผู้ - ดี
52 คนไค คนพอใช้ได้ คนที่ดูด คนน่ารัก ค... คน-ไค
53 ควย โยก,โยกเยก,โคลงเคลง ควย
54 ควย (ควาย) ควาย ควย
55 ควยตู้ ควายทุยเขาสั้น ควย - ตู้
56 คัก สุดยอด , ดีที่สุด ,ได้ดั่งใจ... คัก
57 คักขนาด ดีมากๆ,เยี่ยมมากๆ,ดีสุดๆ,สุดยอ... คัก - ขะ - หนาด
58 คักน้อ ดูดี แบบเว่อๆ, เหมือนชมว่าดีแบ... คัก - น้อ
59 คักอีหลี สะใจจริง คัก - อี - หลี
60 คักแน่ ที่สุด,ของที่สุด คัก - แน่
61 คัน ถ้า คัน
62 คันจ้อง ร่ม สิ่งที่ใช้ป้องกันแดดหรือฝน คัน - จ้อง
63 คันจ้อง ชื่อร่มกั้นแดดชนิดหนึ่งทำด้วยผ... คันจ้อง
64 คันยู,ห่ม,คันห่ม ร่ม คุน - ยู , ห่ม , คัน - ห่ม
65 คันแข่ว หมั่นไส้,หงุดหงิดเนื่องจากทำอะ... คัน - แข่ว
66 คันแท คูนา คัน - แท
67 คำคิง สัมผัส,แตะตามเนื้อดูว่าตัวร้อน... คำ - คิง
68 คำแพง ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาด... คำ - แพง
69 คิดฮอด, คึดฮอด คิดถึง คิด - ฮอด , คึด - ฮอด
70 คึ ดันออกให้ห่าง , ถ่างออก คึ
71 คึด คิด คึด
72 คึดฮอด คิดถึง เรียก คึดฮอด อย่างว่า ค... คึด-ฮอด
73 คือเก่า เหมือนเดิม คือ - เก่า
74 คือแหน่จั๊กหน่อย ค่อยดีขึ้นมาหน่อย คือ - แหน่ - จัก - หน่อย
75 ค่อย,ข่อย,ข้อย ตัวเราเอง ค่อย
76 ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า ฉันรักเธอ ข่อย - ฮัก - เจ้า
77 ค้ำคูณ เป็นมงคล, ศิริมงคล, เจริญก้าวห... ค่ำ-คูน
78 ค้ำคูณ ดี, เป็นมงคล, ศิริมงคล, เจริญก... ค่ำ-คู้น
79 งอนต่อ ท้ายทอย (อีสานบน) งอน - ต่อ
80 งอย ลักษณะการนั่ง หรือ เกาะอยู่บนท... งอย
81 งัว วัว งัว
82 งานดอง งานแต่งงาน งาน - ดอง
83 งามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่า สวยจริงสวยจัง สุดจะพรรณา งาม-โพด-งาม-เหลือ - งาม-แท้-งา...
84 จอบเบิ่ง แอบดู จอบ - เบิ่ง
85 จัก (กี่) กี่ จัก
86 จัก (ไม่รู้) ไม่รู้จัก จัก
87 จักบาท (เงิน) เงินกี่บาท จัก - บาด
88 จักว่าหยังเป็นหยัง ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จัก - ว่า - หยัง - เป็น - หยัง
89 จักเทื่อ สักครั้ง จัก - เทื่อ
90 จักแหล่ว ไม่รู้สิ จัก - แหล่ว
91 จั๊กกะเดียม จั๊กกะจี้ จั๊ก - กะ - เดียม
92 จือ จำ,เข็ด จือ
93 จื้น แฉะ จื้น
94 ซัง เกลียด ซัง
95 ซั่นแหล่ว นั่นไงว่าแล้ว ซั่น - แหล่ว
96 ซาว ยี่สิบ ซาว
97 ซือๆ เฉยๆ ซือ - ซือ
98 ซื่อๆ (เว้า) พูดตรงๆ ซื่อ - ซื่อ
99 ซู่มื้อ ทุกวัน ซู - มื้อ
100 ดังไฟ ก่อไฟ ดัง - ไฟ
101 ดาก ก้น , ตูด , ส่วนท้าย ปลายลำไ... ดาก
102 ดาง ตาข่ายที่สานด้วยปอ ป่าน เรียก... ดาง
103 ดึก ดึก, มืดค่ำ เดิก ก็เรียก ดึ๋ก
104 ตลาด ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง) ตะ - หลาด
105 ตาฮัก ตาแพง น่ารัก น่าเอ็นดู ตา - ฮัก ตา - แพง
106 ตำบักหุ่ง ส้มตำ ตำ-บัก-ฮุง
107 ตำอิด,ตำก่อ แต่ก่อน , ตอนแรก , เริ่มต้น ,... ตำ - อิด , ตำ - ก่อ
108 ตื่น 1.)ตกใจ 2.)ฟื้นจากหลับ เรียก... ตื่น
109 ถิ่ม ทิ้ง ถิ่ม
110 ถืก ถูก ถืก
111 ท้าว คำแทนใช้นำหน้าเรียกคน ท้าว
112 บัก คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่าก... บัก
113 บักนัด สับปะรด บัก - นัด
114 บักมี่ ขนุน บัก - มี่
115 บักสีดา ฝรั่ง (ผลไม้) บัก-สี-ดา
116 บักเขียบ น้อยหน่า (ผลไม้) บัก-เขียบ
117 บักแงว คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือ... บัก-แง่ว
118 บืน เสือกไป ไสไป คืบไป ใช้อกเสือกไ... บืน
119 บุญผลา บุพเพสันนิวาส,พรหมลิขิต บุน - ผะ - หลา
120 บ่หัวซา ไม่ถือสา, ไม่ใส่ใจ บ่ - หัว - ซา
121 บ่อเฮีย ไม่ตกไป หรือ ไม่หล่น บ่อ - เฮีย
122 บ่เป็นหยัง ไม่เป็นรัย บ่อ - เป็น - หยัง
123 ปลาแดกบอง ปลาร้าทรงเครื่อง, ปลาร้าบอง เ... ปลา-แดก-บอง
124 ป้อยด่า ด่า ป้อย - ด่า
125 ผักติ้ว จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง... ผัก-ติ้ว
126 ผักปูลิง ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์... ผั๋ก-ปู-ลิง
127 ผักอีเลิด ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์... ผั๋ก-อี-เลิด
128 ผักแค ชะพลู, ใบชะพลู เป็นพืชในวงศ์... ผั๋ก-แค
129 ผู้ลังคน บางคน ผู้ - ลัง - คน
130 ผู้ฮ้าย ขี้เหร่, ไม่สวย, ไม่หล่อ, หน้า... ผู้-ฮ่าย
131 พอกะเทิน ไม่มากไม่น้อย ครึ่งๆกลางๆ พอ - กะ - เทิน
132 พาโล มากเกินงาม ,เกินไป พา - โล
133 พ้อ พบ พ้อ
134 มัก รัก,ชอบ มัก
135 มักย่อง บ้ายอ มัก - ย่อง
136 มักหลาย ชอบมาก มัก - หลาย
137 มิดจีลี เงียบสนิท มิด - จี - ลี
138 มืดตึ๊บ มืดแปดด้าน นึกอะไรไม่ออก มืด - ตึ๊บ
139 มื้ออื่น พรุ่งนี้ มื้อ - อื่น
140 มุนอุ้ยปุ้ย แหลกละเอียด มุน - อุ้ย - ปุ้ย
141 มูลมัง มรดก มูน - มัง
142 ม่วน สนุก ม่วน
143 ยาม ฤดู หรือ ช่วงเวลาต่างๆ ยาม
144 ย่าง เดิน ย่าง
145 ย่างสาก เดินผ่าน เดินไปใกล้ๆ ในระยะสาย... ย่าง - สาก
146 ย่าน กลัว ย่าน
147 ลายต่าง แตกต่างอย่างสิ้นเชิง หรือ เปลี... ลายต่าง
148 ลำลี่ ลำไล เซ้าซี้ มากเรื่อง ลำ - ลี่ ลำ - ไล
149 ลูกหล้า ลูกคนสุดท้อง ลูก - หล้า
150 สวอย หมดเรี่ยวแรง สิ้นกำลัง สะ-หวอย
151 สะออน เป็นภาษาพูด (ควมเว้า) ของชาวอี... สะ-ออน
152 สายแนน คู่ครองที่เคยอยู่กินกันมาหลายภ... สาย-แนน
153 สำมะแจ๋ ลักษณะการพูดมากและไม่เป็นความจ... สำ-มะ-แจ๋, สำ-มะ-แจ๋ะ
154 สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตา... สิบ - สิ - ฮ่าง ซาว - สิ - ฮ่า...
155 สูน โกรธ สูน
156 หงำ บัง, ข่ม, ครอบ หงำ
157 หนหวย รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กั... หน-หวย
158 หนานผัก แปลงผัก, แปลงปลูกผัก หนาน-ผั๋ก
159 หน้าถั่งดังคม หน้าตาคมขำ, หน้าตาดี หน่า-ทัง-ดัง-ค้ม
160 หมากแงว คอแลน เป็นผลไม้ป่า ภายนอกเหมือ... หมาก-แง่ว
161 หมาน โชคดี,รวย ได้มาก หมาน
162 หลูโตน (กริยา) สงสาร รู้สึกเห็นใจในคว... หลู - โตน
163 หล่วยหล่าย เลื้อย, ลักษณะการเลื้อยของงู,... หล่วย-หล่าย
164 หัวซา สนใจ,ใส่ใจ หัว-ซา
165 อีหลี จริงๆ อี - หลี
166 อ้าย พี่ชาย อ้าย
167 ฮิ เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกม... ฮิ
168 ฮีตคลอง จารีตประเพณี ฮีต - คลอง
169 ฮ่าง พัง ชำรุด เสียหาย ฮ่าง
170 ฮ้าง ทอดทิ้ง จากไป เมียที่ผัวทอดทิ้... ฮ้าง
171 เกี่ยวกินตีน เหน็บกินเท้า, เป็นเหน็บที่เท้า เกี่ยว - กิน - ตีน
172 เข็ดแข่ว,เข็ดแข้ว เสียวฟัน เข็ด - แข่ว
173 เคียว แรด,ร่าน,ดอกทอง ,คนคึกคะนองเรี... เคียว
174 เนื้อแดดเดียว อาหารอีสานที่ทำจากเนื้อวัว หมั... เนี่ย-แดด-เดียว
175 เบิ๊ด , เบิด ,เหมิด หมด เบิ๊ด
176 เพิ่น คนอื่น, เขา (คนที่กำลังถูกพูดถ... เพิน
177 เมิดคำสิเว้า ไม่มีอะไรจะพูด/พูดไม่ออก เมิด-คำ-สิ-เว้า
178 เมือบ้าน กลับบ้าน เมือ-บ้าน
179 เลาะ 1. แวะรายทาง, เตร็ดเตร่ไปเรื่อ... เลาะ
180 เสื้อหมากกะแล่ง เสื้อคอกระเช้า เสื่อ - หมาก - กะ - แหล่ง
181 เฮียงฮ่วม ร่วมเรียง อย่างว่า เชิญหม่อมมา... เฮียง - ฮ่วม
182 แข่วซวก ฟันเหยิน แข่ว - ซวก
183 แคดแลด โผล่ออกมา , แพมออกมา ,ส่วนเกิน... แคด - แลด
184 แค้นข้าว ข้าวติดคอ แค้น - ข้าว
185 แซบ อร่อย, รสชาติดี ใช้กับอาหารที่... แซบ
186 แมงกินูน แมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้ว... แมง-กิ-นูน
187 แมงจินูน แมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้วงท... แมง-จิ-นูน
188 แมงบ้ง บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, ตัวหนอนของแ... แมง-บ้ง
189 แมงอีนูน แมลงนูน แมลงนูนเขียวเป็นด้ว... แมง-อี-นูน
190 แลน วิ่ง แลน
191 แสบบักหูก อาการกรดไหลย้อน หรือ สำนวน หมา... แสบ - บัก - หูก
192 แฮกเสี่ยว ผูกมิตร การผูกมิตร เรียก แฮกเส... แฮก - เสี่ยว
193 โบม ภาชนะชนิดหนึ่งทําด้วยไม้นำมาขุ... โบม
194 โอ้กโลก เปื้อน, มอมแมม มักใช้ขยายความส... โอ้ก-โลก
195 โอ้นโต้น ลักษณะของสิ่งที่ห้อยลงมา, โตงเ... โอ้น-โต้น
196 ใหญ่ โต ไม่เล็ก โต เรียก ใหญ่ ลูกคน... ใหญ่
197 ไคแน พอจะดีหน่อย, ค่อยยังชั่ว แคนไ... ไค-แน
198 ไซดักปลาไหล เครื่องมือดักปลาไหล มีลักษณะคล... ไซ-ดัก-ปลา-ไหล
199 ไปเฮ็ดเวียก ไปทำงาน ไป-เฮ็ด-เวียก
200 ไผ ใคร ไผ

เมนูแนะนำ

Vocab cloud