ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต "ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

    หมวดหมู่ หมวดการชนะ