พุทธสุภาษิต "ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย จะดีกว่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

พุทธสุภาษิต ที่คล้ายกับ "ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย จะดีกว่า"   ได้แก่

พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความสุข" เหมือนกับ "ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย จะดีกว่า"   ได้แก่

กรรมย่อมจำแนกสัตว์ คือ ให้ทราม และประณีตกรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง
การที่ไม่ดี และไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นทำง่ายการประพฤติประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยชน์ ไม่นำสุขมาให้เลย
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้การแสดงสัทธรรม นำความสุขมาให้
การใดเป็นประโยชน์ด้วย ดีด้วย การนั้นแลทำได้ยากยิ่งการไม่ทำความชั่ว ย่อมก่อให้เกิดความสุข
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 1 การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม 1 การชำระจิตของตนให้ผ่องใส 1 สามนี้ คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคนมีความชั่วย่อมเดือนร้อน เพราะกรรมของตน
คนเรานี้ ถ้ามีอันทำชั่วลงไป ก็อย่าพึงทำความชั่วนั้นซ้ำเข้าอีกความชั่ว คนชั่ว ทำง่าย

ความชั่ว ไม่ทำเสียเลย จะดีกว่า

ความดี คนชั่ว ทำยาก
ความดี คนดี ทำง่ายความดี ทำไว้แล จะดีกว่า
ความดี โจรลักไม่ได้ความดีที่ทำไว้เองนี้แหละ เป็นทรัพย์ส่วนของตัวโดยเฉพาะ
ความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรตามตัวไปเบื้องหน้าความสงบระงับแห่งสังขารนั้น เป็นสุข
ดู พุทธสุภาษิต หมวด "หมวดความสุข" ทั้งหมด

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พุทธสุภาษิตทั้งหมด