ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร อ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร อ

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

อยู่ร่วมกับคนชั่ว ย่อมมีแต่ความทุกข์

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

อย่าฆ่าตัวเองเสียเลย

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

อย่ามัวประกอบความประมาท

หมวดหมู่ หมวดความประมาท

อย่ามัวประมาทอยู่เลย

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย

หมวดหมู่ หมวดกรรม

อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ

หมวดหมู่ หมวดความโกรธ

อสัตบุรุษ ย่อมไปนรก

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ