ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ส

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ส

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

สตรีเป็นมลทินของพรหมจรรย์

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

สติ คือความตื่นในโลก

หมวดหมู่ หมวดธรรม

สติจำเป็นในที่ทั้งปวง

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

สมณะ พึงเป็นสมณะที่ดี

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย

หมวดหมู่ หมวดคบหา

สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด

หมวดหมู่ หมวดการศึกษา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ