ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ว

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ว

พุทธสุภาษิต มีดังรายการต่อไปนี้

วันคืน ไม่ผ่านไปเปล่า

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

วันและคืนย่อมผ่านไป

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

วัย หมดไปตามลำดับแห่งวัย

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

วัยย่อมผ่านพ้นไปทุกขณะทีเดียว

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

วัยสิ้นไปตามคืนและวัน

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

วาจาของคน ย่อมส่องเห็นน้ำใจ

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

วาจาเช่นเดียวกับใจ

หมวดหมู่ หมวดวาจา

เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ

หมวดหมู่ หมวดบาป-เวร

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

หมวดหมู่ หมวดบาป-เวร


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ