ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ล

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ล

พุทธสุภาษิต มีดังรายการต่อไปนี้

ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความสุข

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

โลก ถูกจิตนำไป

หมวดหมู่ หมวดธรรม

โลกตั้งอยู่บนฐานแห่งความทุกข์

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

โลกถูกความตายครอบเอาไว้

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

โลกอันจิตย่อมนำไป

หมวดหมู่ หมวดจิต


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ